Конферанс на студенти от специалност „Сценография“, с ръководител проф. Мира Каланова

 

Конферанс на студентите от втори курс, специалност „Сценография“, с ръководител проф. Мира Каланова

 

На 18.06.2024, във фоайето на Б сграда на НАТФИЗ, се проведе публичен изпит на студентите от втори курс, специалност „Сценография“, с ръководител проф. Мира Каланова.

Конферансът е форма на изпит, който се провежда в специалността в края на всеки семестър.

Младите сценографи са работели по предварително зададена тема, свързана с пиеси на Йордан Радичков.

Комисията е била в състав: доц. Марина Райчинова, проф. Чайка Петрушева, проф. Мира Каланова, проф. Пламен Марков.

Сред множеството гости и състуденти от Академията е била и Розалия Радичкова, дъщеря на Йордан Радичков. Тя е театрал и нейната оценка за начинът, по който студентите виждат света на изключителния й баща, е от ключово значение.