Магистърска програма по ЕКРАННА РЕЖИСУРА

Ръководител на специалността: проф. д-р Светослав Овчаров

 

1. Характеристика на специалността

Специалността е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в практиката на екранната режисура и да подготвят проект за кандидатстване в български и международни финансиращи институции. Задължително е студентите да имат познания по английски език най-малко на ниво В2, тъй като 50% от занятията се провеждат на този език от преподаватели от Дания, Естония, Израел, САЩ и др.

 

2. Форма на обучение

Редовно – 2 семестъра.

През първия семестър студентите работят по режисьорските си проекти в избрания от тях профил и заснемат демо-епизод от него с дължина до 7 минути.

През втория семестър студентите подготвят проекта си за кандидатстване пред национални и международни финансиращи институции.

 

3. Дипломиране

Студентите се дипломират с пакет от документи (на български и на английски език): анотация, характеристика на основните персонажи, синопсис, трийтмънт, сценарий, режисьорска експликация, фотоси и видео от избрани места за снимки, кастинг на основните роли (за игралните проекти), демо-епизод, детайлен бюджет, продуцентска стратегия за осигуряване финансирането на проекта, финансов план, план за разпространение на проекта.

 

4. Приемен изпит

1 кръг. Кандидатите представят А) творческа биография и Б) портфолио, което съдържа техни творчески продукти – филми, сценарии, фотоси или други материали, които според тях представят най-пълноценно развитието им до момента.

 

2 кръг. Комисията провежда събеседване с кандидатите по въпроси в областта на световната култура, обществения живот и личните им творчески пристрастия и планове.

 

Окончателната оценка се оформя от сбора на оценките от двата кръга. Кандидатите се класират по низходящ бал.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • РЕЖИСЬОРСКИ ПРОЕКТ /МАГИСТЪРСКА ТЕЗА/ – ръководител по избор (жанрово игрално кино, филмова адаптация, документално кино, детско кино, ТВ сериал, ТВ риалити)
 • ДРАМАТУРГИЧЕН ФИЛМОВ АНАЛИЗ (ПРАКТИКУМ) – Н. Димитрова
 • СОЦИОЛОГИЧЕН ФИЛМОВ АНАЛИЗ (ПРАКТИКУМ) – доц. д-р Ал. Донев
 • ТРАНСМЕДИЙНА КОМУНИКАЦИЯ – проф. Алесандро Нани (BFM, Tallinn, Estonia)
 • ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОДЕЛИ ВЪВ ВИРТУАЛНА И ОГМЕНТИРАНА РЕАЛНОСТ – проф. Франсиско Менендес (University of Nevada, Las Vegas, USA)
 • РЕЖИСУРА НА МУЛТИПЛАТФОРМЕНИ ПРОЕКТИ – проф. Саймън Йон Андрийсен (DDF, Copenhagen, Denmark)
 • АУДИОВИЗИЯ ЗА ДЕЦА – проф. Моти Авирам (BAAD, Tel Aviv, Israel)
 • ОБУЧЕНИЕ В НЕФОРМАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА – доц. д-р В. Божилова
 • ОСНОВИ НА РЕЖИСУРАТА (задължителен за студенти, незавършили НАТФИЗ – ФЕИ)
 • ОСНОВИ НА АУДИОВИЗУАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (задължителен за студенти, незавършили НАТФИЗ – ФЕИ)
 • РАБОТА С АКТЬОРА (задължителен за студенти, незавършили НАТФИЗ – ФЕИ)
 • АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА В АУДИОВИЗИЯТА (задължителен за студенти, незавършили НАТФИЗ – ФЕИ)