СЪБИТИЯ                 

Бояна Бъчварова

Гл. ас. д-р Бояна Бъчварова

Катедра "Аудиовизуално производство" Факултет "Екранни изкуства"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

 

Гл. ас. д-р Бояна Бъчварова е преподавател в специалността „Филмов и телевизионен дизайн“, факултет „Екранни изкуства“. Води дисциплините „Декоростроене“, „Костюм грим и прическа“ и часовете по подготовка за реализирането на екипните работи на студентите от специалността във всички курсове от тяхното обучение.

Възпитаник на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, притежава бакалавърска степен по „Сценичен и екранен дизайн“, магистърска степен по „Театрално изкуство“ и докторска степен по „Сценография“ със защитен дисертационен труд със заглавие „Мултимедията в пространството на театъра – пресечна точка на изкуството и технологиите“ през 2019 г.

От 2009г. работи като сценограф на свободна практика с успешно реализирани над 50 проекта в различни области като театър, кино, светлинен дизайн, рекламни и корпоративни събития, инсталации и визуални изкуства, графичен дизайн и др. Участия в множество фестивали, работни ателиета, научни конференции и изложби в България и чужбина.

 

Портфолио:

http://boyana-b.blogspot.bg/

https://www.behance.net/boyanalbf2e8

 

Обстойна информация

 

Boyana Bachvarova – CV – EN