СЪБИТИЯ                 

Диана Борисова

Проф. Диана Борисова

 

Образование
1985 г. – 1986 г. специализация във Москва ГИТИСС – катедра Сценична Реч
1974 г. – Висше образование АДТ във ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”, в класа на проф. Ф.Филипов
1967 г. – 1968 г. курс за радиожурналисти към БНР и работи като извънщатен сътрудник
1965 г. – Средно гимназиално образование СПТУ „Бачо Киро“, гр. Павликени

 

Академичен опит
от 2017 г.  Професор – доайен
2009 г. – 2017 г. – получава научното звание „професор“ за хабилитационния труд, издаден под заглавие „Магията на словото“
1996 г. – 2009 г. получава научното звание “Доцент” за хабилитационния труд “Гласово-говорната техника и художествената организация на речта”
от 1977 г. хоноруван, а от 1979 г. щатен преподавател във ВИТИЗ (след проведен конкурс)
2008 – 2013 г. – Ръководител на катедра „Сценична реч“
2007 г. – 2015 г.Член на Академичния съвет
2003 г. – 2016 г.Член на консултативен съвет по творческата реализация на студентите към Факултет Сценични изкуства.
2002 г. – 2014 г. – Член на Факултетния съвет на факултет Сценични изкуства.
2001 г. – 2002 г. – Гост преподавател НБУ

 

Преподава сценична реч в класовете на проф. Е.Халачев, проф Д.Гюрова, проф. Елка Михайлова, проф. Н.Георгиева, проф. Красимир Спасов, доц. В.Ранков, доц. Мая Енчева, проф. Боньо Лунгов, проф. Маргарита Младенова, а също и в класовете по Публична реч на проф. Елисавета Сотирова – бакалавърска и магистърска степен. 1986 г. до 2002 г. преподава в продължение на четири последователни випуска на студентите на проф. Надежда Сейкова.

Създател (2012 г.) и ръководител на магистърската специалност „Публична реч“. Научен ръководител на магистърски тези, специализации и докторати.
Участник в разработването и актуализиране на всички програми по техника на говора и художествено слово, както за специалността АДТ, така и за ПР (бакалавърска и магистърска степен). Участва в разработването на Правилника за Устройството и дейността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.

Автор на рецензии и становища за дисертационни и хабилитационни трудове.
Рецензия по хабилитационния труд на Константин Каракостов за заемане на научната длъжност „доцент“;
Рецензия по дисертационния труд на Минчо Колев за придобиване на научната и образователна степен „доктор“;
Рецензия по дисертационния труд на Владислав Прелезов за придобиване на научната и образователна степен „доктор“.

Открити уроци по проблемите на гласово-говорната техника на студенти АДТ в Свободен университет Варна и в Пловдивски университет
Консултант по проблемите на словото в столични и извън столични театри, БНР и БНТ и други електронни медии.

 

Артистичен опит
1981 г. гастрол в Драматичен театър Търговище в ролята на Катерина – Укротяване на опърничавата, Шекспир
Авторско предаване (сценарий и водещ) за Н.В.Гогол с откъси от повестта Вий, излъчено по БНТ. 1997 г.
1979 г. – 1982 г. Кафе-театър София, Лесли Кейзуел – Мишеловката, Агата Кристи
1974 г. – 1977 г. актриса в Драматичен театър Плевен – някои от по-значимите роли:
Марица Ангелова – През октомври без теб, К.Илиев, реж. Андрей Калудов
Вела – Вампир, А. Страшимиров, реж. Ив.Иванов
Надежда – Последните, М.Горки, реж. Д.Стоянов
Художничката – Любов необяснима, Н.Йорданов, реж. Елена Цикова
Рита Осянина – А утрините тук са тихи, А. Василиев, реж. Кр. Спасов
Гертруда – Хамлет, Шекспир, реж. Румен Чакъров
Каталина – Тил Ойленшпигел, Г. Горин, реж. Елена Цикова
1969 г. – 1970 г. стажант-актриса в Драматичен театър В.Търново

 

Книги и публикации
2009 г. „Магията на славото“ с аудио-визуално приложение, изд. „Българска книжница“
2007 г. Годишник на НАТФИЗ – Ролята на поемата “Камбаните” на Едгар Алън По в разработването на гласовите регистри.
2006 г.“Алхимия на актьорския глас” на изд. „Българска книжница“.

 

Член на журита
2014г. , 2012г. и 2010 г. на Националния конкурс по художествено слово, организиран от Унгарския културен институт „Балаши“ в град Шумен.
2014 г. Всерусийски конкурс по рецитаторско изкуство към Новосибирский государственный театральный институт, гр. Новосибирск, Русия
2013 г. Конференция по проблемите на ортоепията в сценичната реч към Екатеринбургский государственный театральный институт, гр. Екатерининбург, Русия

 

Награди
2014 г. Удостоена със „Златен векза принос в развитието на българската култура“ от Министерството на културата;
1988 г. Златна значка на Комитета за култура;
Лауреат на Втория и Третия национален конкурс на художественото слово 1976г. – Ст. Загора и 1983г. – София
1978 г. Специалната награда на Комитета за култура – ВеликоТърново
1973 г. първа награда на конкурса по Художествено слово във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“
1973 г. наградата на Съюза на артистите в България – гр. Враца (като студентка в конкурс за професионалисти)

 

 

 

За умението да общуваме (Economy.bg, 10.03.2021 г.)

 

70 ГОДИНИ КАТЕДРА “СЦЕНИЧНА РЕЧ”, НАТФИЗ