СЪБИТИЯ                 

Екатерина Кънчева

Д-р Екатерина Кънчева

 

Д-р Екатерина Кънчева има завършена Докторска степен със защитен докторат на тема „Театралното продуцентство в България – минало, настояще и бъдеще през погледа на Европейските практики“ с научен ръководител чл.кор. на БАН проф. Пламен Марков. Звършила е и Магистърска степен в програма „Мениджмънт на сценичните изкуства“, както и актьорско майсторство в класа на проф.Крикор Азаряв, доц.Тодор Колев и Николай Поляков към НАТФИЗ „Кр.Сарафов“.

Д-р Кънчева има дългогодишна практика в професионални репертоарни театри в продължение на повече от 20 години. Участва като актриса в над 40 постановки. Автор е на пиеси, поставяни в различни професионални театри в стравата. Има богат практически опит в администрирането и организацията на творчески проекти, турнета, маркетингови проучвания и разнообразни изяви – работни срещи, събития, конференции, семинари и дискусии. Работила е в престижни български театри на различни позиции – като актриса и зам.директор в драматичен театър “Боян Дановски” в Перник, като заместник отдел „Маркетинг и реклама“ в Младежки Театър „Николай Бинев“, София, както и като заместник директор по административната част в Театър „София“.

Д-р Кънчева е участвала в развитието на независимия театрален сектор в България в различни творчески екипи и организации в областта на театъра, сценичните изкуства и творческите индустрии. Участва и в работна група в НАТФИЗ за създаването на нова програма „Театрална продукция“ , където разработва дисциплината: „Въведение в театралната организация“.