Ръководител на програмата: Проф. д-р Лидия Върбанова
Преподавателски екип: проф. д-р Иван Кабаков, проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев доц. д-р Марияна Лазарова, доц. д-р Момчил Георгиев, доц. д-р Биляна Томова, д-р Десислава Стойчева, доц. д-р Ваня Божилова, д-р Диана Андреева-Попйорданова, д-р Мила Стоева, д-р Мирена Станева, д-р Ина Божидарова, д-р Екатерина Кънчева, д-р Ива Никифорова, Явор Койнаков, Митко Тодоров, Десислава Димитрова, проф.д-р Велимир Велев, доц. д-р Елена Тренчева 
Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година
Основана: 2005 г.
Образователна степен: Магистър
Студенти: Випуск 2020-2021
Студенти: Випуск 2019-2020

 

Снимката е от програма “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”: Випуск 2020-2021

 

 1. КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И МОТИВАЦИЯТА НИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ТАЗИ ПРОГРАМА?

Динамиката и съвременните тенденции за управление на творчески организации и проекти налагат необходимостта от квалифицирани специалисти, които да са адаптивни и находчиви в постояно променящата се среда, в която функционират сценичните изкуства в 21 век. През последните години културните и творчески индустрии и интердисциплинарността в обучението на арт мениджъри се превръщат във важна тенденция на развитие на Европейските и националните културни политики в много страни по света.

В магистърската програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ си поставяме за цел да подготвим  мениджърите и лидерите на сценични организации, проекти и екипи, както и независимите предприемачи и продуценти в сценичните изкуства в България да работят с модерни управленски методи и финансови механизми, да използват онлайн технологии и дигитализация на творчески продукти, които да им помагат в развитието на успешна професионална кариера в различни видове творчески организации, както и в извеждането на българското сценично изкуство на Европейския и международен пазар.

 

Снимки от часовете в програма “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”, НАТФИЗ , Випуск 2019-2020

 

 1. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ НИ ЕКИП И КЛЮЧОВИ ДИСЦИПЛИНИ

Програмата ни фокусира върху ключови клонове на културните и творческите индустрии, като например: сценични изкуства /драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски – театър, опера, балет, танцово изкуство и др./, музикална индустрия, индустрия на фестивали и културни събития. Програмата не обхваща: културно наследство, изобразителни изкуства, филмова индустрия, издателска индустрия, софтуерна индустрия и архитектура.

Нашите приоритети в едногодишното обучение са върху основополагащи дисциплини и тяхната специфика в сценичните и творческите организации и проекти: икономика, финансиране, стратегически мениджмънт, културна дипломация и международно сътрудничество, Европейски културни политики, предприемачество и продуцентство, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, управление на творчески екипи, договори и авторско право и други. Параметрите на основните дисциплини са допълнени от свободноизбираеми курсове в различни направления, като например: мениджмънт в музикалните индустрии, мениджмънт на фестивали и културни събития, предприемачество в интериорния дизайн и приложните изкуства,  управление на проекти и други.

Преподавателският ни екип включва водещи специалисти в теорията и практиката по мениджмънт на сценичните изкуства и творческите индустрии. Ръководител на програмата е проф. д-р Лидия Върбанова, която има дългогодишен международен и български опит в създаването и ръководството на академични и обучителни програми и модули в областта на мениджмънта в изкуството, културата и творческите индустрии. Програмата е създадена и ръководена от проф. Снежина Танковска /в периода 2005-2019 г./ и функционира успешно вече 16 години към Факултета по сценични изкуства на НАТФИЗ.

 

Снимки от часовете в програма “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”, НАТФИЗ , Випуск 2019-2020

 

 1. КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА И ЗА КОГО?

Предлагаме магистърската програма в редовна форма на обучение с продължителност една година. Част от занятията по теоретични предмети могат да се водят онлайн, по преценка на съответния преподавател и екипа на програмата. Програмата е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини, препоръчани от екипа на програмата, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика. Обучението завършва с публична защита на магистърска теза според изискванията на програмата и Академията.

Снимки от Магистърската програма по “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”, НАТФИЗ, Випуск 2019-2020

 

 1. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО?

Завършвайки специалността “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии” придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър”, с професионална квалификация “Мениджър в сценичните изкуства и индустрии” имате възможност да работите в следните области:

 1. във всички държавни или частни институции, които основно или частично имат за цел създаването и разпространението на сценични и творчески произведения;
 2. експерти към институции, свързани със сценичните изкуства и някои клонове на културните и творческите индустрии;
 3. специалисти в сферата на разпространение на сценични изкуства, фестивални прояви, културни събития;
 4. специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на сценичните изкуства;
 5. като независими предприемачи и продуценти на сценични и творчески проекти с комплексен характер, както и мениджъри на бизнес организации в творческите индустрии.

 

 

Снимки от програма “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”: Випуск: 2019-2020 и 2020-2021

 

 1. ОТЗИВИ НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ

„Ако някой се колебае коя магистърска програма да запише – препоръчвам “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”: повярвайте ми, има смисъл! Целта ми да кандидатствам в тази програма бе да придобия знания в сферата на мениджмънта на сценичните изкуства и да мога успешно да ги приложа в практиката. Всъщност, получих много повече от това: усъвършенствах своите комуникационни и презентационни умения, имах възможност да се запозная с ефективни международни практики в изкуствата. Едни от много важните и полезни предмети в програмата за мен бяха: арт мениджмънт, стратегически мениджмънт, театрално продуцентство, финансиране и маркетинг в изкуствата. Благодарение и на обучението ми в магистърската програма успях да заема позицията “Мениджър екип” в Театър НАТФИЗ. Създадох нови контакти и приятелства с известни експерти и мениджъри в областта на сценичните и екранните изкуства в България и по света. Магистърската степен съчета по чудесен начин теорията с практиката и разшири компетенциите ми като театрален мениджър и професионалист.“

Екатерина Цветкова

Магистър, специалност „Мениджмънт в сценичните изкуства“ – НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ – /випуск 2018-2019г/. Тема на магистърска теза: „Маркетингови стратегии и методи за привличане и развитие на поколението Милениум като театрална публика“

 

 

 

“Магистърската програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ доразви и обогати опита ми в сферата на културния мениджмънт, особено в области като: иновации в творческите индустрии, стратегически мениджмънт, европейски културни политики и маркетинг в сценичните изкуства. По време на следването си в магистърската програма се случиха много събития, в които имах възможност да приложа получените знания. Някои от тях са: участие в иновативния, мащабен и високотехнологичен проект CONGLOMERATE (за който все още работя) в ролята на проектен мениджър; презентация на срещата на консули на министерствата на културата от Югоизточна Европа на тема „Повишаване ролята на културата с цел устойчиво развитие“; участие в два международни театрални фестивала – в Любляна (Словения) и Нитра (Словакия); член на жури на българската селекция за деветото издание на АСТ фестивал за свободен театър. Най-важни за мен остават срещите с прекрасните ми преподаватели – професионалисти в различни области, с които се надявам някой ден да работим заедно и, разбира се, колегите ми не само от сценичния, но и от екранния факултет на НАТФИЗ, които обогатиха вижданията ми по отношение на екипната работа и професионалната етика в творческите организации.“ 

Светломира Стоянова

Магистър, специалност „Мениджмънт в сценичните изкуства“ – НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ – /випуск 2018-2019 г./. Тема на магистърска теза: „Стратегии за иновативно планиране и развитие на свободната театрална сцена в България

 

 

 1. КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Кандидатстудентски консултации с Ръководителя на програмата проф. д-р Лидия Върбанова се провеждат онлайн по всяко време (Viber и Whatsapp тел. 0888 318130, имейл lidiavarbanova@gmail.com), след заплащане на съответната такса за консултация.

 

Снимките са от часовете в програми “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии” и “Театрално изкуство”:
Випуск 2020-2021

При подаване на документите е необходимо да представите авторски проект в областта на мениджмънта на сценичните изкуства и/или индустрии /до 10 стр./, кратко мотивационно писмо /до 1 стр./ и автобиография /до 2 стр./.  Владеенето на някой от официалните езици на страните от Европейския съюз е преимущество в процеса на кандидатстване.

Приемаме студенти за учебната 2021-2022 г. в два кръга:

 • Първи кръг: По документи.
 • Втори кръг: Обсъждане на проекта на кандидата и разговор с кандидата, насочен към мениджмънта на сценичните изкуства и/или творческите индустрии, както и по въпроси от областта на теорията и практиката на изкуствата, мениджмънта, икономиката и хуманитарните науки.

Цел: Проверка на способностите на кандидатите за систематичен, ситуационен, мениджърски и маркетингов подход към организации и проекти в областта на изкуствата и някои от клоновете на творческите индустрии.

Документите за кандидатстване се подават в периода 17-28 август 2021 /включително/ като се изпращат на имейл:  priemfsim@natfiz.bg

Редовните приемни изпити се провеждат от 1 до 10 септември 2021 г. , като графикът за изпитите ще бъде обявен на  31 август.

За допълнителна информация: http://natfiz.bg/priemni-izpiti-za-magistarska-stepen/

Снимката е от програма “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”: Випуск 2020-2021

 

Препоръчителна литература за подготовка:

 1. Върбанова, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997
 2. Дракър, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997
 3. „Европейският съюз: история, институции, политики”, Институт по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ), С., 2005
 4. Знеполски, Ив. “Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003
 5. Кабаков, И. 2015. “Дилеми на културата”, С., УИ „Св. Климент Охридски”
 6. Кабаков, И. 2017. “Интегрирано управление на културата”, С., УИ „Св. Климент Охридски”
 7. Министерство на културата, Стратегия за развитие на културата 2019-2029: http://mc.government.bg/
 8. Томова, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003
 9. Томова, Б., Андреева, Д. “Културните и творческите индустрии – фактор за устойчиво икономическо развитие и растеж”, 2012. http://president.bg/docs/1352301215.pdf
 10. Стойчева, Д. ,“Управление на иновативни театрални проекти”, изд. Валентин Траянов, 2014
 11. Халачев Л. „Изкуството да бъдеш продуцент“, 2017
 12. Varbanova, L. “Strategic Management in the Arts”, Routledge, New York/London, 2012
 13. Програма „Творческа Европа“:- http://www.creativeeurope.bg/
 14. Европейска комисия, информационна страница за култура: https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/growth-jobs_en

 

Снимките в тази информационна страница са моменти от интерактивните часове в Магистърската програма по Мениджмънт на сценичните изкуства и индустрии в НАТФИЗ, както и от мастер-класове на проф. д-р Лидия Върбанова в Университета по изкуства в Белград www.arts.bg.ac.rs/en