СЪБИТИЯ                 

Елена Тренчева

Проф. д-р Елена Тренчева

Катедра "Аудиовизуално производство" Факултет "Екранни изкуства"

Заместник-ректор

Доцент д-р Елена Тренчева e ръководител на бакалавърска програма по “Филмов и телевизионен дизайн” в Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, създадена през 2017 година.

Преподава дисциплини като „Костюмография в екранните изкуства“, „Превизуализация и сторибординг“, „Декор, костюм и реквизит“ и „Визуален дизайн на сценарния проект“ от 2003 г.

Работи активно като художник-постановчик и костюмограф в редица български игрални и документални филми, уеб сериали и ситкоми, между които „Ятаган“ (реж. Андрей Андонов, 2020), „Блаженият“ (реж. Станимир Трифонов, 2020), „Сбогом, Джони!“ (реж. Константин Буров, 2020)„Гешев“ (реж. Васил Барков, 2018), „Чувство за непоносимост“ (реж. Боя Харизанова, 2018), „Не така, брат!“, „# Кифла“ и други.

През 2007 година защитава дисертационния труд „Семиотика на костюма в научнофантастичния филм“, който печели конкурс за научни изследвания на Национален фонд „Култура“ и е публикуван като „От Метрополис до Матрицата“ (2009).

От 2013 до 2015 година е пост-докторант в Аалто Университет, Хелзинки, Финландия. Там осъществява изледване на тема „Репрезентации на финландската идентичност в ранното финландско кино 1919-1929“ и участва в научноизследователския проект „Costume MethodologiesBuilding Methodological Tools for Research in the Field of Costume Design”, финансиран от Финландската академия на науките. Създател е на изложбата “Told by costume/Puvut kertovat”, състояла се в Orion Cinema, Хелзинки март 2015 г.

През 2016 представя хабилационния си труд „Отвъд каноничното или достоверността на костюма в историческия филм“.

Доц. д-р Елена Тренчева участва в редица научни форми и е автор на научни публикации в български и чуждоезични издания.

 

Обстойна информация