СЪБИТИЯ                 

Маргарита Божилова-Андонова

Доц. д-р Маргарита Божилова-Андонова

Катедра "Драматичен театър" Факултет "Сценични изкуства"

Завършила НАТФИЗ „ Кр. Сарафов” в класа на проф.Надежда Сейкова и проф. Илия Добрев през 1994 г.

Актриса в Пернишкия Драматичен Театър „Б. Дановски” 1994-2000 г.

Актриса на свободна практика от 2000 г.

Доктор по театрознание и театрално изкуство на тема: “Паралели между драматичния театър и театъра на движението на XXI век”, 2015 г.

Участвала във международни филмови продукции и телевизионни: предавания, новели, сериали и реклами.

Специализира „Основи на сценичното движение”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов” – 2010 г. и “Документално кино”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”.
Участвала в Курсове-семинари към Института по психология и педагогика – Москва на тема: “Движенческа и гласова Арт-терапия”, “Диагностика на психо-физическото състояние на актьора” и “Саморегулация”

 

Участие в Конференции:

“Addiction and Culture: Addiction in the Dance Theatre”, MALTEPE University, Турция, 2014 г.

“Втори филологически форум за студенти към “Софийски университет “Св. Св. Климент Охридски” – доклад на тема: “Сценичният език на театъра на движението”, 2016 г.

Международна Конференция “50 години катедра “Сценично движение”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, доклад на тема: “Телесният Аз и цветовата сетивност.”, 2017г.

“70 години катедра “Сценично движение”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, доклад на тема: “Думите и движението-всичко е език”, 2019г.

 

Провеждане на уъркшопи:

“SAFest” Civica Academia d’Arte Dramatica “Niko Pepe” Udine, Италия и “Mater Natura”, спектакъл, реж. проф. д-р А. Илиев – “Niko Pepe” Udine, Италия – 2016г.

“Пантомима – създаване на друга реалност” в ХХII Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, 2017г.

“Контраплан” – платформа за късо кино – прожекция и дискусия на тема: “ Филми за танц и движение” – “Червената къща”, 2017г.

“Пластическата изразност на актьора” – в Московския Областен Държавен театър – “Театр Куколь” – Москва, 2018г.

“Пантомима и йога практики в обучението на движенческия театър”, RESAD, Мадрид, 2018г.

“Пантомима” в ХХIV Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, 2019г.

“Поставянето на българска драматургия по методите на движенческия театър” – Варшавския университет, 2019г.

Участие в проекти на НАТФИЗ: „Тематични полета”, „Усъвършенстване”, “Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства”.

Жури в: “ХХII Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, 2017г. и “ХХIV Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”

Ръководител на театрален проект “Твоят час” към Националната Природо-Математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”, 2018 г.

Ментор на „Студентските практики”: „Монтаж на танцово представление”, „Тялото като Експресия”, „Знаци на тялото”.

 

Статии

“Цветовете в живота и в театъра”- Годишник на НАТФИЗ;

“Актьорското тяло – книга, вдъхновена от философията”, Център за семиотични и културни изследвания;

“Телесният Аз и цветовата сетивност.”, 2017г.

“Думите и движението-всичко е език”, 2019г.

“Йога техника в обучение по пантомима”, 2020г.

 

Сценарист на танцовото представление на “Академия “Ела”, 2016 г.

Режисьор и сценарист на театралното представление „Смехоранска Енклоципедия”, в зала две на НДК, 2016 г.

Режисьор, сценарист и главна роля в късометражния филм „Жената”, 2017 г.

“Жената” – невербален – танцов филм със студенти от ТД Пантомима. Селектиран на седем международни филмови фестивали. Награда на Women’s Only Entertainment Film Festival – “Best New Media”.

Пластически картини в спектакъла “Изпаднали от каруцата на Бога” по Йордан Радичков – ТФ “Движение” към ПМГ “Академик Иван Гюзелев”, гр. Габрово, режисьор Марияна Митева. Награда за “Най-добро представление” – “Сцена край морето” 2017- гр. Поморие, 2017

“Сияние” по текстове на Анжела Пенчева, реж. К. Терзийска – “Червената къща”, 2017

“Mater Natura”, спектакъл, реж. проф. д-р А. Илиев – ПАНФИЗ, Скопие, Македония, 2016

“Вездесъщият” – режисьор Илиян Джевелеков, 2017

“По стечение на обстоятелствата”, реж. П. Чивийски, 2019

Режисьор на “Българска мистерия”, НАТФИЗ, 2019

Участие в студентски филмови продукции на НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

Инструктор по Айангард йога, 2018 г.

 

НАТФИЗ ЧАСТ ОТ „ИЗКУСТВО ЗА ДИПЛОМАЦИЯ“

 

НАТФИЗ – НАГРАДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020

 

Майсторски клас по Пантомима на д-р Маргарита Божилова

 

Д-р Маргарита Божилова и доц. Красимир Андонов в Славянския институт, Варшавски университет, Полша

 

Доц. Александра Хонг и д-р Маргарита Божилова лектори в Москва