СЪБИТИЯ                 

Маргарита Божилова-Андонова

Доц. д-р Маргарита Божилова-Андонова

Катедра "Драматичен театър" Факултет "Сценични изкуства"

Образование:

2021 г. академична длъжност „Доцент“, НАТФИЗ.

2022 г. магистър по “Позитивна психология”, ПУ “Пайсий Хилендарски”.

2015 г. образователна и научна степен “Доктор”, НАТФИЗ, “Паралели между драматичния театър и театъра на движението на XXI век”.

1994 г. “Актьорско майсторство за драматичен театър”, клас “проф. Надежда Сейкова”, НАТФИЗ

 

Специализации:

2022 г. “Документално кино” с худ. ръководител проф. д-р Светослав Овчаров, НАТФИЗ.

2020 г. Специализиран курс по Арт терапия на тема: “Техники и принципи на саморегулацията на психологическото и прсихическото здраве” към EAST EUROPEAN ARTS TERAPY ASSOCIATION, Москва.

2018 Айангар йога

2017 Пантомима, проф. д-р Александър Илиев, “Mater Natura”.

2010 г. „Основи на сценичното движение”, доц. Александра Хонг, НАТФИЗ.

 

1994-2000 г. – Актриса в Пернишкия Драматичен Театър „Б. Дановски”.

2000 г. Актриса на свободна практика от 2000 г.

2022 Режисьор на документалния филм “Надежда”, проф. Надежда Сейкова.

2021 г.Режисьор на “Пиано за двама”,  театрална постановка, НАТФИЗ.

2020 г. “Лудисея 2020”, реж. Мария Андонова.

2019 г. Режисьор на “Българска мистерия”, НАТФИЗ, Награда на столична община за ярки постижения в областта на културата”, 2020, Област “Фолклорни сценични изкуства”.

2019г. “По стечение на обстоятелствата”, реж. П. Чивийски, 2019

2017 г. Режисьор, сценарист и главна роля в късометражния филм „Жената”, 2017 г.

“Жената” – невербален – танцов филм със студенти от ТД Пантомима. Селектиран на седем международни филмови фестивали.

Награда на Women’s Only Entertainment Film Festival – “Best New Media”.

2017 г. “Вездесъщият”, реж. Илиян Джевелеков.

2017 г. “Сияние” по текстове на Анжела Пенчева, реж. К. Терзийска – “Червената къща”

2017 г. Пластически картини в спектакъла “Изпаднали от каруцата на Бога” по Йордан Радичков – ТФ “Движение” към ПМГ “Академик Иван Гюзелев”, гр. Габрово, режисьор Марияна Митева. Награда за “Най-добро представление” – “Сцена край морето” 2017- гр. Поморие.

2016 г. Режисьор и сценарист на театралното представление „Смехоранска Енклоципедия”, в зала две на НДК.

2016 г. Сценарист на танцовото представление на “Академия “Ела”.

2016 г. “Mater Natura”, спектакъл, реж. проф. д-р А. Илиев – ПАНФИЗ, Скопие, Македония.

Участие в студентски филмови продукции на НАТФИЗ “Кр. Сарафов”.

Участие в Конференции:

“Addiction and Culture: Addiction in the Dance Theatre”, MALTEPE University, Турция, 2014 г.

“Втори филологически форум за студенти към “Софийски университет “Св. Св. Климент Охридски” – доклад на тема: “Сценичният език на театъра на движението”, 2016 г.

Международна Конференция “50 години катедра “Сценично движение”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, доклад на тема: “Телесният Аз и цветовата сетивност.”, 2017г.

“70 години катедра “Сценично движение”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, доклад на тема: “Думите и движението-всичко е език”, 2019г.

Провеждане на уъркшопи:

“SAFest” Civica Academia d’Arte Dramatica “Niko Pepe” Udine, Италия и “Mater Natura”, спектакъл, реж. проф. д-р А. Илиев – “Niko Pepe” Udine, Италия – 2016г.

“Пантомима – създаване на друга реалност” в ХХII Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, 2017г.

“Контраплан” – платформа за късо кино – прожекция и дискусия на тема: “ Филми за танц и движение” – “Червената къща”, 2017г.

“Пластическата изразност на актьора” – в Московския Областен Държавен театър – “Театр Куколь” – Москва, 2018г.

“Пантомима и йога практики в обучението на движенческия театър”, RESAD, Мадрид, 2018г.

“Пантомима” в ХХIV Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, 2019г.

“Поставянето на българска драматургия по методите на движенческия театър” – Варшавския университет, 2019г.

Участие в проекти на НАТФИЗ:

„Тематични полета”, „Усъвършенстване”, “Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства”.

Жури в: “ХХII Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, 2017г. и “ХХIV Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”

Ръководител на театрален проект “Твоят час” към Националната Природо-Математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”, 2018 г.

Ментор на „Студентските практики”: „Монтаж на танцово представление”, „Тялото като Експресия”, „Знаци на тялото”.

 

Книги:

„Тялото – „Паралели между драматичния театър и театър на движението” – 2020/2021 г.

Статии:

“Цветовете в живота и в театъра”- Годишник на НАТФИЗ;

“Актьорското тяло – книга, вдъхновена от философията”, Център за семиотични и културни изследвания;

“Телесният Аз и цветовата сетивност.”, 2017г.

“Думите и движението-всичко е език”, 2019г.

“Йога техника в обучение по пантомима”, 2020г.

 

НАТФИЗ ЧАСТ ОТ „ИЗКУСТВО ЗА ДИПЛОМАЦИЯ“

 

НАТФИЗ – НАГРАДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020

 

Майсторски клас по Пантомима на д-р Маргарита Божилова

 

Д-р Маргарита Божилова и доц. Красимир Андонов в Славянския институт, Варшавски университет, Полша

 

Доц. Александра Хонг и д-р Маргарита Божилова лектори в Москва