СЪБИТИЯ                 

Вера Найденова

Проф. д.н. Вера Найденова

Катедра "Световна култура"

Научни интереси:
(кинознание, театрознание, изкуствознание, кинокритика, драматургия)

Научни степени:
Професор е от 1994 г.
Защитила степен „доктор на изкуствознанието” по специалността „ Кинознание” през 1991 . Доцент е от 1985 г.
Защитила научната и образователна степен „доктор” по специалността „Кинознание”
през 1975 г

Професионална реализация:
Работила е като учител, драматург на театър, редактор във филмови издания
Академична дейност:
Научно педагогически стаж в НАТФИЗ и др. български висши учебни заведения
2 мандата, до 2001 г.- ръководител на катедра „Кинознание”, НАТФИЗ
2 мандата, след 1989 г. секретар на СНС по театрознание и театрално изкуство,
кинознание и киноизкуство към ВАК
2 мандата, до 2003 г. участие в научна комисия по изкуствата към ВАК
2 мандата до 1993 г. председател на секция „Кинокритика” към СБФД
Научни публикации:
„Съвременният киносвят” – второ разширено и преработено издание,
2004 г., издадено от дружество „Гражданин” с подкрепата на Американска фондация
„Унгарското кино 1968 – 2004 г. изд. „Славена”, Варна
”, ВСУ, 2000 г.; за България
„Съвременният киносвят”, 2000 г., ВСУ, Варна
„Екранизацията – вечен спор?”, С. 1992 г.
Студия върху творчеството на Акира Куросав в неговата книга „Потта на жабата или
нещо като автобиография”, С., 1989 г.
„Кино познато и непознато”, С., 1986 г.
„Георги Георгиев-Гец”, С., 1983 г.
„Керваните на киното пътуват”, С., 1978 г.
„Човекът от екрана”, С., 1977 г.
„Актьори на българското кино” /в съавт. С Ив.Дечев, С., 1972 г.
От 1962 г. – множество публикации по въпросите на киното в нашия всекидневен и
периодичен печат. Публикации в Унгария, Русия, ГДР, Япония, Македония и др.

Награди:
Орден „Кирил и Методий” І степен
Награди за теоретични книги от СБФД

Членство в професионални организации:
В СБФД и СБЖ – от 1968 г

Член на  „Асоциация Академика 21”, сдружение на хабилитирани преподаватели от “Екранни изкуства”.

Други:

Завършила е българска филология в СУ „ Св. Климент Охридски” и театрознание
НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

 

 

 

Проф. д.н. Вера Найденова, „ЯПОНИЯ НА ЕКРАНА И НА ЖИВО“

 

НАТФИЗ – НАГРАДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020

 

“Кой се страхува от кинокритиците” – проф. Вера Найденова (в. “Сега”, бр. 22, 29.01.2019 г.)