CILECT

CILECT

Световна асоциация на кино и телевизионните училища, създадена в Кан през 1954 г.

CILECT е асоциация на най-големите в света училища за кино и телевизия и към 2018 г. включва над 180 институции от 55 страни и 6 континента. Нейната основна цел е да развива и поддържа стандартите на преподаване и обучение в училищата – нейни членове и да спомага за разпространението на аудиовизуалната грамотност в културното и комуникационно развитие на човечеството.

НАТФИЗ е пълноправен член на CILECT от 1982 г. и активно участва във всичките й дейности и проекти. В периода 2002-2010 г., ректорът на НАТФИЗ, проф. д-р Станислав Семерджиев, е Вицепрезидент на организацията (два мандата по 4 години) , а от 2011 е избран за неин Изпълнителен директор.

http://www.cilect.org

 

 

КАКВО Е THE CILECT PRIZE?

THE CILECT PRIZE е първата по рода си награда присъдена на студентски филми от цялата общност на Училищата пълноправни членове на CILECT. В момента CILECT включва 168 институции от 61 страни.
Всяко училище има право да изпрати по един филм в категориите – игрален, документален и анимационен филм. Всички избрани студентски филми стават част от компилацията THE CILECT PRIZE.

THE CILECT PRIZE е основана през 2005 г. по предложение на (тогава) вицепрезидентът на организацията проф. д-р Станислав Семерджиев, Ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство, София, България. Наградата на СИЛЕКТ се появява в резултат на дългогодишните изследвания на световните студентски фестивални активности и след задълбочено проучване на евентуалното значение на подобна конкуренция между всички училища пълноправни членове на CILECT.
Официалната церемония по представянето на наградата обикновено се провежда в годишните конференции на CILECT.

Първата такава церемония е в Мадрид на 21 ноември 2006 г.