ELIA

ELIA

Европейска лига на институтите по изкуства

Европейската лига на институтите по изкуства e създадена в Амстердам, Холандия, през 1990 г. Това е независима мрежа от образователни институти, включваща всички области на изкуството: танци, дизайн, театър, изящни изкуства, музика, медийни изкуства и архитектура и към 2018 г.  има 250 члена от 49 държави. Посветена е на създаване, развитие и подкрепа на регионалното и международно сътрудничество мужду нейните членове и насърчаване на обучението по изкуства в Европа. НАТФИЗ е член-учредител на ELIA и активно си партнира с повече от 100 институции сред останалите членове. От 2000 година (с прекъсвания) и понастоящем проф. Снежина Танковска е представител на НАТФИЗ в Управителния борд на ELIA.

http://www.elia-artschools.org