ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ – ФАКУЛТЕТ “ЕКРАННИ ИЗКУСТВА”

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО “ФИЛМОВА И ТВ РЕЖИСУРА”

 

ДИПЛОМАНТ:   ВЕСЕЛИН ЗОГРАФОВ

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  „ПОРТРЕТ НА ЕДИН ПАНЕЛЕН БЛОК

късометражен документален филм

 

       „ЗВУКЪТ В КИНОТО И ЗВУКОЗАПИС НА ТЕРЕН

теоретична работа

 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  акад. проф. Людмил Стайков

РЕЦЕНЗЕНТИдоц. д-р Радостина Нейкова

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:  на  12.06.2018 г. от 09.00 часа В КИНОЗАЛАТА

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

     ПО  “ФИЛМОВА И ТВ РЕЖИСУРА”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:  ЮЛИАН РАЧЕВ

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  „МИГ ЛЮБОВ

късометражен игрален филм

 

„СИЛАТА НА КЪСОМЕТРАЖНОТО ИГРАЛНО КИНО

  теоретична работа

 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  акад. проф. Людмил Стайков

РЕЦЕНЗЕНТ:  проф. д-р Венелин Грамадски

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:  на  12.06.2018 г. от 10.00 часа  В  КИНОЗАЛАТА

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

 ПО    “ФИЛМОВ И ТВ МОНТАЖ”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:    ПАВЕЛ КОЛЕВ

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:   „МИГ ЛЮБОВ”

  късометражен игрален филм

 

„ВЛОГ” 

 теоретична работа

 

ДИПЛОМЕН   РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. д-р Венелин Грамадски

РЕЦЕНЗЕНТ:   доц. д-р Иван Иванов

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:     на  12.06.2018 г. от 10.00 часа  В   КИНОЗАЛАТА

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

   ПО   “ФИЛМОВ И ТВ МОНТАЖ”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:  ДЕНИС СИТАРСКИ

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:   „ВЕЧЕРЯТА”

 късометражен игрален филм

 

„ЗАД ВИЗУАЛНИТЕ ЕФЕКТИ”

 теоретична работа

 

ДИПЛОМЕН   РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. д-р Венелин Грамадски

РЕЦЕНЗЕНТИ:   проф. д. н. Николай Лазаров,

гл. ас. д-р Валентина Фиданова-Коларова

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:   на  12.06.2018 г. от 12.00 часа   В   КИНОЗАЛАТА

 

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

   ПО   “ФИЛМОВ И ТВ МОНТАЖ”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:   ИЛИЯНА КАМБЕРОВА

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  „МИНИСТЕРСТВО НА БЪДЕЩЕТО”

документален филм

 

„ВИДЕОМОНТАЖЪТ – РАСТЕ, НО НЕ СТАРЕЕ” 

теоретична работа

 

ДИПЛОМЕН   РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. д-р Венелин Грамадски

РЕЦЕНЗЕНТИ:   гл. ас. д-р Валентина Фиданова-Коларова

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:   на  12.06.2018 г. от 13.30 часа   В   КИНОЗАЛАТА

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

  ПО   “АНИМАЦИЯ

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:   ДАНИЕЛ ИВАНОВ

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  ХАРЕСАЙ МЕ

анимационен филм

 

„ФИЛМИ НА УЖАСА В АНИМАЦИОННОТО КИНО”

 теоретична работа

 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  доц. Владислав Будинов

РЕЦЕНЗЕНТ:    доц. д-р Иван Иванов

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:     на  13.06.2018 г. от 11.00 часа   В   КИНОЗАЛАТА

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

ПО  “ ФОТОГРАФИЯ”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:    САМУИЛА БЛАГОЕВА

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:   

Теоретична работа: 

„ФОТОГРАФИЯТА И ФАНТАСТИЧНИЯТ ЖАНР. КИБЕРПЪНК”

 

Фотоизложба: 

„МОШИ-МОШИ ! (АЛО-АЛО !)”

 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. д-р Атанас Кънчев

РЕЦЕНЗЕНТ:  доц. д-р Красимир Андонов

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:     на  14.06.2018 г. от 14.00 часа   В   КИНОЗАЛАТА

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

ПО  “ ФОТОГРАФИЯ”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:  ТИХОМИРА КРУМОВА

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  

Теоретична работа: 

„МОМЕНТНА ФОТОГРАФИЯ”

 

Фотоизложба:

          „ПРЕДСТАВИ”             

 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  д-р Николай Георгиев

РЕЦЕНЗЕНТ:   доц. д-р Красимир Андонов

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:   на  14.06.2018  г. от 15.00 часа   В   КИНОЗАЛАТА

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

ПО    “ФИЛМОВО И ТВ ОПЕРАТОРСТВО”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:   БОРИС СТАНКОВ

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  „СЕРГЕЙ”

  документален филм

 

  „ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА НА ОПЕРАТОРА В КИНОТО”

теоретична работа

 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. Венец Димитров

РЕЦЕНЗЕНТ:  проф. д-р Теодор Янев

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:  на  15.06.2018 г. от 10.00 часа   В   КИНОЗАЛАТА

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

ПО  “ФИЛМОВО И ТВ ОПЕРАТОРСТВО”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:   МАРТИН МИТКОВ

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  „МИГ ЛЮБОВ”

 късометражен игрален филм

 

  „ЦВЕТЪТ КАТО ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ НА ФИЛМОВИЯ РАЗКАЗ”

теоретична работа

 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. Венец Димитров

РЕЦЕНЗЕНТ:  проф. д-р Емилия Стоева

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:   на  15.06.2018 г. от 11.00 часа   В   КИНОЗАЛАТА

 

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

ПО  “ ФОТОГРАФИЯ”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:   КАМЕЛИЯ ЕРМЕНКОВА

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  

Теоретична работа: 

„Психологическо въздействие на цветовете върху възприятието на човека и начини, по които фотографията интегрира това въздействие”

 

Фотоизложба:   „ЗНАЦИ НА ТЯЛОТО”

 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  доц. д-р Красимир Андонов

РЕЦЕНЗЕНТ:  проф. д-р Теодор Янев

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:    на  15.06.2018 г. от 14.00 часа   В   КИНОЗАЛАТА

 

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

ПО   “ ФОТОГРАФИЯ”

                                                                                             

ДИПЛОМАНТ:   МИРОСЛАВА МИРЧЕВА

 

ДИПЛОМНА РАБОТА:  

Теоретична работа: 

„Документалната фотография като инструмент за социална промяна и справедливост. Преглед на документални фотографски проекти, посветени на проблема със зависимостите”

 

Фотоизложба:  „НАЧИСТО”

 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ: доц.д-р Красимир Андонов

РЕЦЕНЗЕНТ:  проф. д-р Емилия Стоева

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:  на  15.06.2018 г. от 15.00 часа     В   КИНОЗАЛАТА