Международни онлайн срещи „КУЛТУРЕН АКСЕЛЕРАТОР“

 

 

„Културен Акселератор“ е поредица от онлайн събития, организирани от Trans Europе Halles, Eвропейската мрежа на културните центрове и Ta (r) dino 6 Art Platform, Баку, Азербайджан. Проф. д-p Лидия Върбанова, ръководител на Магистърска програма по мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии, е поканена от организаторите на програмата в една от онлайн сесиите на 9 април 2021 г. по проблеми на управлението на културни проекти. Тя ще сподели международни практики и съвети, свързани с кандидатстване по различни проектни предложения в културата и изкуствата, както и с реализирането на творчески проекти и тяхното отчитане. В срещата ще се включат и докторанти от катедра “Драматичен театър” на НАТФИЗ, които работят по проблемите на дигиталния маркетинг и връзки с обществеността н творческите оргганизации.

По време на поредицата от онлайн срещи на програмата “Културен Акселератор“ участниците ще обсъждат междусекторното сътрудничество, актуалните тенденции в изкуството и културата, работа с аудиториите и потребителите, професионалната етика в сектора, културните политики и много други актуални теми. За да участвате, трябва да се регистрирате тук. За да следите новините за проекта, следвайте Cultural Accelerator Telegram Channel или се регистрирайте да получавате бюлетина на проекта.