Излезе от печат новата книга на проф. д.н. Камелия Николова “Режисьорите в европейския театър”

 

Новата книга на проф. д.н. Камелия Николова, „Режисьорите в европейския театър“, изследва развитието на режисьора от появата му през 70-те години на XIX в. до днес. В книгата са анализирани историческите условия и естетическите причини за неговото формиране, след което хронологично са проследени проявите и трансформациите му в основните периоди на модерната европейската култура. Всеки период е представен чрез определящите го театрални идеи, режисьорски имена и емблематичните им спектакли и постановъчни концепции.

Книгата е първата история на европейския модерен театър, написана от български автор, на български език, при това от водещия специалист и познавач у нас на европейската театрална история и европейското театрално развитие. Тя е предназначена както за театрали и студенти по театър и кино, така и за културолози, хуманитаристи и всички, които се интересуват от съвременните изкуства и култура.

Камелия Николова. Режисьорите в европейския театър.Институт за изследване на изкуствата – БАН, София, Фондация “Homo Ludens” и Сдружение “Литературна къща”, Пловдив, 2021, 391 страници, ISBN 978-954-9824-29-2 

 

Камелия Николова, д.н., е професор по история на европейския театър в НАТФИЗ, професор по театрознание и български театър в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките, както и гост преподавател в НХА, НБУ и чужди университети.

Автор е на десет книги, между които “Другото име на модерния театър. Режисьорът” (1995), “Експресионистичният театър и езикът на тялото” (2000), „Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни” (2004), “История на българския театър. Т.4” (2011, в колектив), “Българският театър след 1989 и новата британска  драма” (2013, 2018), „Театърът в началото на ХХІ век” (2015) и на много студии и статии в български и международни издания. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика.