СЪБИТИЯ                 

Камелия Николова

Проф. д.н. Камелия Николова

Катедра "Театрознание" Факултет "Сценични изкуства"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

 

Проф. д.н. Камелия Николова е професор по „История на европейския театър” и ръководител на бакалавърската програма „Театрознание и театрален мениджмънт” в НАТФИЗ, професор в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките и гост преподавател в НХА, НБУ и в чужди университети. Тя учи в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Филологически факултет, 1978-1979), след което е приета и се дипломира като магистър по театрознание в НАТФИЗ (1979-1984). Специализира в Лондон (1993) и Глазгоу (1994). Доктор (1994), доктор на науките – изкуствознание (2004), професор по европейски театър (2006, НАТФИЗ) и професор по театрознание и български театър (2006, БАН).

Проф. Николова има богата научноизследователска дейност в България и чужбина. Научните й интереси са в областта на историята на европейския и българския театър, теорията на представлението, режисурата, театралния авангард, английската/британската драма и съвременните театрални практики. Участва в национални и международни научноизследователски проекти, сред които особено значими са подготовката и издаването на „История на българския театър. Т.4. Българският театър между двете световни войни” (2011), „Енциклопедия на българския театър” (2005, 2008), речник на сценографските термини “New Theatre Words” (OISTAT, 1998), Digital Theatre Words (OISTAT, 2014), както и на първата антология  на театралния авангард в Централна и Източна Европа Awangarda teatralna w Europie. Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych (2018).

Има множество участия с доклади и като организатор и водещ в научни конференции в България, Обединеното кралство, САЩ, Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Германия. Селекционер и консултант на театрални фестивали. Главен редактор и член на редакционния екип на осем издания за театър, образование и култура, сред които  „Годишник на НАТФИЗ”, Homo Ludens и Проблеми на изкуството.

Член е на Международната организация за европейска драма THE FENCE, на PCC, OISTAT и на Международната асоциация на театралните критици IATC/AICT. Проф. Николова е отличена с много национални награди. За своите изследователски трудове е 7-кратен носител на наградата ИКАР, на наградите АСКЕЕР и ЗЛАТЕН ВЕК.

Научните й публикации включват 11 самостоятелни книги, сред които „Другото име на модерния театър (1995), Експресионистичният театър и езикът на тялото (2000), Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни” (2004), Британската драма 1945-1989 (2009), Българският театър след 1989 и новата британска драма (2013; 2018), „Режисьорите в европейския театър“ (2021), колективни томове и много студии и статии в специализирани издания. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика.

Проф. д.н. Камелия Николова е един от авторите на забележителния том на издателство Routledge “The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance” (2023), който излиза от печат в началото на септември 2023 г. Книгата представя театъра във всички европейски страни през последните две десетилетия и е създадена от голям международен колектив. Проф. Николова е автор на главата, посветена на историята на българския театър от 2000 г. до днес.

 

Подробна информация

 

 

 

Статия на проф. д.н. Камелия Николова, “Tartuffe as a Debate About Family and Society Today”, публикувана в списанието на Международната асоциация на театралните критици

 

Проф. Камелия Николова с ИКАР 2022

 

Излезе от печат новата книга на проф. д.н. Камелия Николова “Режисьорите в европейския театър”

 

Проф. д.н. Камелия Николова е един от авторите на първата антология на историческия театрален авангард в Централна и Източна Европа

 

Премиерата на книгата на проф. д.изк.н. Камелия Николова „Българският театър след 1989 и новата британска драма”

 

Излезе от печат книгата на проф. д.изк.н. Камелия Николова „Българският театър след 1989 и новата британска драма” – второ преработено издание