Нашите еко-градове: Ролята на изкуствата и творците

 

Проф. д-р Лидия Върбанова беше поканена от LASALLE College of the Arts, Сингапур. Днес, 7 април 2022 г. тя изнесе онлайн публична лекция на тема: „Нашите еко-градове: Ролята на изкуствата и творците“.

В тази публична презентация проф. Върбанова фокусира върху ключовите тенденции и предизвикателства в управлението на околната среда през 21 век, свързани с изкуствата и творческите индустрии на градско ниво.

Тя посочи аргументи защо културата е интелигентна инвестиция за градовете и какви са стратегиите и инструментите на творческите организации  за справяне с екологичните предизвикателства на нашия век.

Презентацията акцентира върху същността и разнообразието на творческите клъстери и тяхната роля в регенерационните политики на градовете. Проф. Върбанова сподели много примери от различни страни, за да акцентира върху богатството от художествени практики в полза на опазване на околната среда и устойчивото градско развитие.