НАТФИЗ взе участие в онлайн дискусия на мрежата ЕNCATC на тема “Интернационализиране на образованието по арт мениджмънт“

 

НАТФИЗ взе участие в онлайн дискусия на мрежата ЕNCATC на тема “Интернационализиране на образованието по арт мениджмънт“

 

 

Поредицата от онлайн дискусии на членовете на Европейската мрежа за културен мениджмънт и политика (ENCATC) „Members’ Talks“ стартираха през май 2020 г. като отговор на желанието на членовете да изследват заедно и да обединяват знания за преодоляване на неотложни проблеми, повлияни от пандемията COVID-19. Целта е да се споделят практически начини за излизане от тази криза по-силни и по-обединени от всякога, за да се осигури най-доброто образование за културен мениджмънт и политика.

 

Проф. д-р Лидия Върбанова, програмен директор на магистърска степен по Мениджмънт на сценични изкуства и индустрии в НАТФИЗ взе участие с встъпителна презентация в дискусията на тема Интернационализация на обучението по мениджмънт в изкуствата, проведен онлайн на 27 февруари 2024 г., в сътрудничество между ENCATC и AAAE . Дискусията фокусира върху важни въпроси като: Как да създадем или адаптираме програми, за да имат международно измерение? Как да обогатим учебните програми и изследвания с международни казуси и примери? Какви са предизвикателствата и стратегиите на интернационализацията на обучението по управление на изкуствата? Обсъдиха се различни измерения на съществуващите международни програми по арт мениджмънт, включително аспектите свързани с педагогиката, ресурсното осигуряване, ветодологиите и др. В събитието взеха участие изтъкнати преподаватели от университети и академии от Европа, Северна Америка и Азия.

 

С приноса на членовете на ENCATC и AAAE, тази онлайн дискусия акцентира върху различни международни аспекти на образователните програми по арт мениджмънт и предостави практически опит на широката общност от преподаватели, които искат да усъвършенстват своите програми в контекста на международния културен обмен и сътрудничество.