СЪБИТИЯ                 

Катерина Илкова

Проф. д-р Катерина Илкова

Катедра "Куклен театър" Факултет "Сценични изкуства"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

 

Професор доктор Катерина Илкова е преподавател по дисциплината Сценична реч в НАТФИЗ .  През  1988 г. Илкова завършва специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“, със степен „Магистър“ при професор Атанас Илков. През  1989 г. излиза кукления й моноспектакъл „Вълнена приказка“ (автор и режисьор Стефка Йорданова), който и до днес се приема възторжено от публиката. Този спектакъл става емблематичен не само за актьорската кариера на Илкова. Той провокира старта на преподавателската и научно-изследователската й работа в областта на кукления  театър за деца (дублажа на анимационни филми).

През 2002 г. получава образователната и научна степен „Доктор“ за дисертационния си труд  „В търсене на естетическо въздействие в кукления театър, чрез гласово-говорната  характеристика на героите“, а през 2011 – академичната длъжност „Доцент“ за научната си разработка „Подготовка на гласа за характерност“. През 2009 г. става съосновател на терапевтичен център за деца и родители, в който чрез  използване на театрални техники, работи върху подобряване общуването при деца с проблеми. През 2012 г. разработва иновативен метод за бързо преодоляване на проблеми с дикцията. През 2014 г. излиза монографията й „И проговориха“, засягаща спецификата на словото в кукления театър за деца. А през 2019 г. заема академичната длъжност „Професор“ след защита на изследователския си труд “Тандемът – как се създаваше първата методика за професионално обучение на куклени актьори“ .

Основните й приоритети като артист, педагог и изследовател са свързани със: създаване техника за извличането на характерни гласове (тембриране), бързо преодоляване на дикционни проблеми,  пълноценно използване  мелодиката на речта за въздействащо слово. Получава 4 награди за актьорското си майсторство в Русия и България. Публикациите свързани с приоритетите й са: „Разбираме ли днес ролята на характерния глас и говор за създаването на завършен куклено-театрален образ“, Годишник НАТФИЗ-2006, ISSN 1310-7151; „Тембриране и куклен театър”, Сборник „50 години висше образование за куклен театър” – 2012“, ISBN 978-619-90000-1-4; „За съвременните капани пред артикулацията”,  Годишник на НАТФИЗ – 2015, ISSN 1314-0760; „Образност и слово-жест“, „Гласът – средство за въздействие“, Фабер, 2020,  ISBN 978-619-00-1117-0.

За повече информация вижте: Facebook, Katerina Ilkova (Глас и говор) или на www.ilkovatheatre.eu

 

 

 

Проф. Катерина Илкова: Кукленият театър ми даде свобода (въпреки.com)

 

НАТФИЗ на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“

 

Завърши седмото издание на школата “Правилен изговор в осем урока”, НАТФИЗ

 

Излезе от печат сборникът с научни доклади от конференцията ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ по случай 70 години от основаването на катедра „Сценична реч“