Доц. д-р Марияна Лазарова завърши поредица уъркшопи по авторско право в сценичните изкуства

 

Доц. д-р Марияна Лазарова реализира успешна поредица от уъркшопи в НАТФИЗ – три във Факултет „Сценични изкуства“: „Авторско право в сценичните изкуства“ (05.04.22), „Колективно управление на авторски и сродни права в изкуствата“ (07.04.22) и „Авторскоправни казуси и интелектуално пиратство“ (08.04.22) и два във Факултет „Екранни изкуства“: „Управление на продуцентски права в цифрова среда“ (12.04.2022) и „Защита на авторските и сродни права при дигитално използване на филми и други аудиовизуални произведения“ (13.04.2022).

Поканата за първите три уъркшопа беше отправена от проф. д-р Велимир Велев. В тях се включиха студенти на проф. Велев, както и магистри от класа “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ на проф. д-р Лидия Върбанова. Две от тях – Елина Георгиева и Павлина Антонова направиха успешни презентации за „Музикаутор“ и „Профон“.

От уъркшопите на  12 и 13 април се възползваха студенти от магистърската програма „Мениджмънт в екранните изкуства“, водена от проф. д.н. Любомир Халачев, както и бакалаври от различните специалности на филмовия факултет.