Специалност Мениджмънт в екранните изкуства

Основана: 2004 г.

Образователна степен: Магистър

Продължителност: 1 години (2 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалността:

проф. д.н. Любомир Халачев

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

проф. д.н. Любомир Халачев (Подготовка и развитие на екранния проект, Организация на снимачния процес и постпродукцията), проф. д.н. Владимир Игнатовски (Теория на зрелищните изкуства), проф. д-р Михаил Мелтев (Управление на институцията в екранните изкуства), проф. д-р Иво Драганов (Телевизионно програмиране), проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика, Световна култура),  проф. д-р Спаска Зафирова (История на философията), проф. д-р Лидия Върбанова (Предприемачество и иновации в творческите индустрии), проф. д.н. Петър Кафтанджиев (Реклама на творческите организации) , доц. д-р Ема Константинова (История на продуцентството), доц. д-р Марияна Лазарова (Авторски и сродни права в аудиовизията), доц. д-р Ивайло Костов (История на митологията и религията), доц. д-р Александър Донев (Киноразпространение и кинопоказ), доц. д-р Биляна Томова (Икономика на културата), д-р Диана Андреева-Попйорданова (Финансиране и маркетинг на изкуствата), д-р Мартичка Божилова (Продуциране на неигрално кино, Европейска копродукция), Десислава Димитрова (Връзки с обществеността), д-р Десислава Стойчева (Арт мениджмънт и творчество), д-р Петър Миладинов (Икономика на културата)

 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Випуск 2018/2019 г.

Една от стратегическите цели, за да се разрастват българското кино и телевизия в световен мащаб, е да се инвестира в образованието на квалифицирани специалисти, които могат да адаптират нови модели, следвайки световните тенденции, и които са способни да решават комплексни проблеми в сферата на независимото аудио-визуално производство и разпространение.

Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Специализираната подготовка се фокусира в модули посветени на подготовка и развитие на екранния проект, организация на снимачния процес и постпродукцията, теория на зрелищните изкуства, управление на институцията в екранните изкуства, предприемачество и иновации в творческите индустрии, киноразпространение и кинопоказ, финансиране и маркетинг на изкуствата, и др.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 1 година (2 семестъра). В отделни случаи лекциите може да се провеждат онлайн.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Обучението завършва с публична защита на магистърска теза, която включва мениджърски проект и научно изследване. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация Мениджър в екранните изкуства “ и имат възможност да работят в сферата на всички държавни и частни институции, които изцяло или частично създават екранни продукти; като експерти в други сфери на аудиовизията и новите медии; като специалисти в областта на киноразпространението, архивирането и продуцирането на аудиовизуални продукти, фестивали, културни събития; като специалисти в сферата на управление на държавни, публични и частни институции в областта на киното, телевизията и аудиовизуалната продукция.

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 15 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MP-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 30 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. Всички материали трябва да бъдат ъплоудвани в облачното пространство Google Drive с лимит на обема до 3 GB.

Портфолиото задължително трябва да включва творческа биография на кандидата и авторски проект в областта на мениджмънта на екранните изкуства.

 

I кръг – практически изпит (анонимен)

Писмен изпит по зададена тема от сферата на българското и световно изкуство и култура

Продължителност на изпита: 360 минути

Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втори кръг.

 

ІІ кръгустен изпит

Комисията провежда събеседване с кандидатите по материалите от представеното портфолио. Целта е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Боджаков, Дочо, Технология на кинорежисурата, Две и половина, 2014
 2. Вайда, Анджей. Киното и останалият свят, Колибри, 2010
 3. Върбанова, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997
 4. Дамянов Марин, Психоанализа и кинодраматургия, Action, 2008
 5. Димитров, Венец. Проблеми на операторското творчество, Изток-Запад, 2008
 6. Драганов Иво, Особености на телевизионния мениджмънт, НБУ, 2011
 7. Кончаловски, Андрей, „Долни истини седем години по-късно, Колибри, 2008
 8. Лазарова, Марияна. Авторски и сродни права в аудиовизията, Водолей, 2015
 9. Мамет, Дейвид. Бамби срещу Годзила, Рива, 2008
 10. Манов, Божидар. Теория на киноизображението, Климент Охридски, 1996
 11. Мелтев, Михаил. Телевизията културна индустрия, Титра, 2007
 12. Попйорданов, Иван, Чолаков, Георги, Професия продуцент, Болид, 1993
 13. Стоева, Емилия. Изображението в документалния филм, Action, 1992
 14. Томова, Б., Андреева, Д. “Културните и творческите индустрии – фактор за устойчиво икономическо развитие и растеж”, 2012.
 15. Фийлд, Сид. Основи на киносценаристиката, Колибри, 2016
 16. Халачев, Любомир. Изкуството да бъдеш продуцент, Колибри, 2017
 17. Янакиев, Александър. Българско кино. Енциклопедия, Титра, 2000
 18. Howard, David & Mabley, Edward. The Tools of Screenwriting. New York,1993
 19. Rabiger, Michael. Directing the Documentary, 3rd ed. Boston: Focal Press, 1998
 20. Stefanovski, Goran. A Little Book of Traps. Stockholm, 2001
 21. Интернет

 

www.imdb.com

www.nfc.bg

www.sofiakultura.bg

www.timetowrite.com

www.cilect.org

 

 

Професионална реализация на наши студенти:

Елени Декидис: филмов продуцент

(випуск 2012/2013 г.)

За мен най-важното в програмата бе, че имах възможност да направя първите си стъпки в работата с млади режисьори.

Беше предизвикателство да се сработя с екипите, а това е от съществено значение. Сега имам своя компания за продуциране на млади български режисьори.

На снимката съм на новия филм на режисьора Лъчезар Аврамов, продуцент Николай Мутафчиев (Премиерстудио Плюс).

От ляво на дясно на снимката: Торстен Липсток (оператор), Китодар Тодоров (в главната роля), Антония Цинова (организатор) и аз (лайн продуцент).

 

Димитър Енчев: Creative director & Executive producer в gospodari.com

(випуск 2010/2011г.)

Страхотна програма!
Обхваща всички необходими модули, които продуцентът трябва да знае и прилага.

Научих основни принципи и процеси в създаването на аудиовизуално произведение – идея, сценарии, бюджет, разпространение и т.н.

Препоръчвам специалността с две ръце на бъдещите студенти!

 

Боряна Райчева, гл. редактор „Новини“ в телевизия „Евроком“

(випуск 2013/2014 г.)

Познанията, придобити по време на обучението в НАТФИЗ, ми помагат ежедневно във визуализирането на новинарските обекти по професионален, вълнуващ за зрителите и естетически издържан начин, със стремеж за това всеки репортаж или разработка да изглеждат действително като аудио-визуално произведение. Препоръчвам силно магистърската програма „Мениджмънт в екранните изкуства” и желая успех на настоящите и бъдещи студенти!