Уъркшоп по „Пространствено звукова среда“ в НАТФИЗ – 13-17 юни 2022

 

Между 13 и 17 юни в НАТФИЗ доц. д-р Елена Тренчева и доц. д-р Валерия Крачунова-Попова проведоха уъркшоп „Пространствено звукова среда“ със студенти от специалностите „Филмов и телевизионен дизайн“ и „Филмов и телевизионен звук“. В рамките на 4-ри етапа, студентите участваха в изграждането на динамична дигитална пространствено звукова среда, опознавайки капацитета на човешката сетивност.

Студенти: Йоанн Стоев (III курс ФТД) – 3Д среда, Анна Анова (IV курс ФТЗ) – бинаурален звук.

 (Необходимо е да гледате видеото със слушалки, защото е с бинаурален звук)

 

Месец по-рано уъркшопът бе проведен в рамките на Международния студентски филмов фестивал „Golden Baklava Film Academy“.

 

Пространствено звукова среда

Интердисциплинарен уъркшоп, воден от доц. д-р Валерия Крачунова-Попова и доц. д-р Елена Тренчева

13-17.06.2022

„Пространствено звукова среда“ е експериментален уъркшоп, който има за задача да насърчи творческата ангажираност на студентите с основополагащи за разбирането на филмовото пространство и филмовия звук методи и инструменти. Целта на семинара е да разшири уменията на студентите за пространствен и звуков дизайн, чрез повишаване на сетивността им за пространствено и звуково възприятие.

Уъркшопът се състои от уводна лекция за филмовото пространство и филмовия звук, практически задачи, финална презентация и дискусия.

 

Основна работна група:

Студенти от ФТЗ 4, ФТД 3 и ФТД 4.

Уъркшопът е отворен и за студенти от други специалности с добри умения за работа със софтуер за 3D моделиране и софтуер за бинаурален звук.

 

График:

13.06.2022 (Понеделник)

15.30-18.00 Лекция „Филмово пространство и бинаурален звук“;

18.00-19.00 Градско наблюдение.

 

14.06.2022 (Вторник)

15.30-18.00 Създаване на концепция за изграждане на пространствено звукова среда.

 

15.06.2022 (Сряда)

15.30-18.00 Моделиране на 3D пространство и звукова среда.

 

16.06.2022 (Четвъртък)

15.30-18.00 Моделиране на 3D пространство и звукова среда.

 

17.06.2022 (Wednesday)

15.30-18.00 Презентация на реализираните практически задачи и финална дискусия.

 

Съдържание:

Етап 1: Студентите ще бъдат разделени на две групи – „пространство“ и „звук“. След това ще бъдат групирани по двойки, състоящи се от един студент „пространство“ и един студент „звук“. Всяка двойка ще направи две градски наблюдения по 15 минути в произволно избрана среда.

Първо наблюдение: на първата разходка студентът „звук“ ще носи антифони (за редуциране на звуковата картина до нула) и ще регистрира единствено визуалната среда. По време на наблюдението студентът обяснява на партньора си усещането си за звукова среда. Партньорът води бележки и записва звуковата атмосфера (с телефон или друго лесно за използване устройство).

Второ наблюдение: на втората разходка, двойката може да избере различна дестинация. Студентът „пространство“ ще носи превръзка за очи (маска за сън) и ще бъде воден за ръка от партньора си. Студентът „пространство“ трябва внимателно да слуша звуците на градския пейзаж и да се опита да картографира околната среда като сгради, разстояния, събития, посоки и атмосфера. Партньорът помага на студента „пространство“ да се движи безопасно и регистрира пътя (чрез телефон или друго лесно за използване устройство).

Етап 2: Всяка двойка изгражда пространствено звукова среда чрез използване на софтуер за 3D моделиране и софтуер за бинаурален звук под ръководството на водещите уъркшопа преподаватели.

Етап 3: Всяка двойка представя създадената пространствено звукова среда на останалите участници.

Етап 4: Участниците в уършопа провеждат финална дискусия и обсъждат представените практически резултати.