Магистърска програма по ЕКРАННА ДРАМАТУРГИЯ

Ръководител на специалността: проф. д-р Станислав Семерджиев

 

1. Характеристика на специалността

Специалността е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в практиката на екранната драматургия и да подготвят проект за кандидатстване в български и международни финансиращи институции. Задължително е студентите да имат познания по английски език най-малко на ниво В2, тъй като 50% от занятията се провеждат на този език от преподаватели от Германия, Финландия, Естония, Израел, САЩ и др.

 

2. Форма на обучение

Редовно – 2 семестъра.

През първия семестър студентите работят по етапите на драматургичните си проекти в избрания от тях профил.

През втория семестър студентите завършват драматургичната част и подготвят проекта си за кандидатстване пред национални и международни финансиращи институции.

 

3. Дипломиране

Студентите се дипломират с пакет от документи (на български и на английски език): анотация, характеристика на основните персонажи, синопсис, трийтмънт, сценарий.

 

4. Приемен изпит

1 кръг. Кандидатите представят А) творческа биография и Б) портфолио, което съдържа техни творчески продукти – филми, сценарии, разкази, новели, романи, пиеси, либрета или други материали, които според тях представят най-пълноценно развитието им до момента.

 

2 кръг. Комисията провежда събеседване с кандидатите по въпроси в областта на световната култура, обществения живот и личните им творчески пристрастия и планове.

 

Окончателната оценка се оформя от сбора на оценките от двата кръга. Кандидатите се класират по низходящ бал.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

(задължителни)

 • ДРАМАТУРГИЧЕН ПРОЕКТ /МАГИСТЪРСКА ТЕЗА/ – ръководител по избор (жанрово игрално кино, филмова адаптация, документално кино, ТВ сериал, ТВ риалити, интерактивни медии, хибридни форми, анимационно кино)
 • ЖАНРОВИ КАНОНИ В СЮЖЕТОСТРОЕНЕТО – проф. Мартин Тау (HFF, Munich, Germany)
 • ДРАМАТУРГИЯ НА РИАЛИТИ ФОРМАТИ – Николай Йорданов
 • АУДИОВИЗИЯ ЗА ДЕЦА – проф. Моти Авирам (BAAD, Tel Aviv, Israel)
 • ПОЕТИЧНА ДРАМАТУРГИЯ – проф. д-р Mария-Рита Коивумаки (Aalto University, Helsinki, Finland)
 • ТРАНСМЕДИЙНА КОМУНИКАЦИЯ – проф. Алесандро Нани (BFM, Tallinn, Estonia)
 • ДРАМАТУРГИЯ НА ХИБРИДНИ ЕКРАННИ ФОРМИ – доц. д-р Р. Нейкова
 • ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОДЕЛИ ВЪВ ВИРТУАЛНА И ОГМЕНТИРАНА РЕАЛНОСТ – проф. Франсиско Менендес (University of Nevada, Las Vegas, USA)
 • ЗАГЛАВИЯ И ФИНАЛИ В ДРАМАТУРГИЯТА – доц. д-р П. Александрова
 • ОБУЧЕНИЕ В НЕФОРМАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА – доц. д-р В. Божилова
 • ОСНОВИ НА ДРАМАТУРГИЯТА (задължителен за студенти, незавършили НАТФИЗ – ФЕИ)
 • ОСНОВИ НА АУДИОВИЗУАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (задължителен за студенти, незавършили НАТФИЗ – ФЕИ)
 • ДРАМАТУРГИЯ И ПСИХОАНАЛИЗА (задължителен за студенти, незавършили НАТФИЗ – ФЕИ)
 • АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА В АУДИОВИЗИЯТА (задължителен за студенти, незавършили НАТФИЗ – ФЕИ)