Дигиталната среда и културната дипломация в сценичните изкуства: теми на успешно защитени магистърски тези

Дигиталната среда и културната дипломация в сценичните изкуства: теми на успешно защитени магистърски тези

 

Първите Магистри от випуск 2019-2020г. на програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ защитиха успешно и мотивирано магистърските си тези, посветени на малко разработени в българския контекст аспекти в управлението на творчески организации.

Темата на Симона ЗдравковаСъвременни подходи и методи на управление при създаването и представянето на театрален спектакъл в дигитална среда“ (научен ръководител: проф-д-р Лидия Върбанова, рецензент д-р Десислава Стойчева) разглежда ползите, рисковете, възможностите и заплахите от дигитални и сателитни излъчвания на театрално съдържание на национално и международно ниво. Основен пример в изследването е проектът National Theatre Live на Националния театър на Великобритания като пионер в бизнес модела за излъчване на театрално съдържание. Тезата включва и ефективни примери на управление от други Европейски страни. Темата обхваща българската практика в сферата на излъчванията и управленските подходи в период на криза поради световната пандемия от COVID-19. Основни акценти в магистърската теза са задълбоченото емпирично изследване и анализът на добри практики за създаване и представяне на театрално съдържание (излъчено (streaming) на живо/на запис, филмирано, дигитално осъществено,) в Германия, Испания, Румъния и България, както и анкетно проучване на зрителското мнение относно този модел на разпространение у нас. На базата на изведените резултати от анализа, Симона прави конкретни предложения относно положителното въздействие на дигиталните излъвания върху работата на театрите в България.

 

Славена Зайкова защити магистърска теза “Културни аспекти на дипломацията и международното сътрудничество : фокус сценични изкуства“ (научен ръководител д-р Петър Миладинов, специален консултант Явор Койнаков, рецензент д-р Мила Минева). Темата за културната дипломация е изследователско предизвикателство в българския контекст, защото е почти „бяло петно“. Славена си поставя за цел да разкрие културни аспекти на дипломацията и международното сътрудничество, оказващи положително влияние върху образа и устойчивото развитие на държави, творчески организации и артисти; да покаже каква е ролята на сектора за сценични изкуства при осъществяването на културна дипломация и да проследи зараждащите се явления и тенденции в сферата на международните културни отношения. Тезата и разглежда културната дипломация в контекст, както исторически, така и географски, проследява три типологично различни модела, както и техните трансформации в съвременния, дигитален и глобален свят. Текстът си служи с международни класации, за да измери ефективността на различните модели на културна дипломация, а предложените препоръки са ясни, дефинирани на различни нива и практически приложими.

Симона и Славена имат бакалавърски степени по Актьорство за драматичен театър от НАТФИЗ и са актриси, както и арт мениджъри. Отличават се с интересите си към мултидисциплинарни форми на изкуство, упоритостта и лоялността в работата си, иновативното си мислене и силната си мотивация да продължат професионалния си път в областта на театъра.