Академичен семинар „Религиозните празници в изкуството“ – 20.04.2022 г. (сряда), 9.00 ч., Кинозала на НАТФИЗ

 

Факултет „Екранни изкуства“ и катедра „Световна култура“

Академичен семинар „Религиозните празници в изкуството“

Трето издание: „Възкресение Христово – МЕЖДУ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА“

Всяка година доц. д-р Ивайло Костов организира семинари, тематично обвързани и посветени на отделни християнски празници. Събитията стават повод за срещи на изследователи от различни области на изкуството и науката.

На 20 април (сряда), между 9.00 ч. и 18.00 ч., в кинозалата на НАТФИЗ, доц. Костов, чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев, проф. д.н. Мая Димитрова, проф. д-р Светлана Стойчева, доц. д-р Борис Минков , доц. д-р Иван Иванов и Мартин Киселов ще срещнат идеите си на полето на академичния семинар „Религиозните празници в изкуството“.

 

ПРОГРАМА:

Начало : 9.00 ч.

  1. Доц.д-р Ив. Костов – Откриване и представяне на програмата. Идеята за Възкресението в религиозните системи. ( 9.00 -9.50)
  2. Проф. д-р Св. Стойчева -Темата за Възкресението в литературата на Изток – Романът на Толстой „Възкресение“. Лев Толстой и Православието. (10.00-10.50)
  3. Доц.д-р Б. Минков – Темата за Възкресението в литературата на Запад – Божествената комедия на Данте Алигиери (11.00 – 11.50.)

Почивка – 12.00 – 12.30

  1. Докторант Мартин Киселов (12.30-12.45 ).
  2. Проф.д-р М. Димитрова / доц. д-р Ив. Иванов – Темата за Възкресението в киното. Представяне на филма „В какво се превръщат мечтите“ (1998), по романа на Ричард Матисън, реж. Винсънт Уорд; Робин Уилямс (12.45-14.00)

Прожекция на филма „В какво се превръщат мечтите“, реж. Винсент Уорд (14.00-16.00)

  1. Проф. д-р М. Дачев – Контексти и дискусия (16.15 – 18.00 ч.)

Край: ок. 18.00 ч.

 

 

Доц. д-р Ивайло Костов е магистър по богословие (Духовна академия “Св. Кл. Охридски”), доктор по религиознание (НБУ) и теология (ВАК), доцент по “Теория и история и на културата (История на митологиите и религиите)” (ВАК) и  „История на митологиите и религиите“ в НАТФИЗ. Освен в Академията, преподава в СУ “Кл. Охридски”, НХА, НБУ, ВИИ, ВЕБИ и ЮЗУ “Н. Рилски”. Автор е на магистърски програми и курсове, на много публикации и статии в областта на историята и психологията на религиите, както и на монографиите: “Световни религии”, АСКОНИ-ИЗДАТ, С., 2000г.;“Феноменология на религиозното преживяване”, (дисертация), 2007 г.; “Световни религии. История и анализ на религиозните системи”, АСКОНИ-ИЗДАТ, С., 2008 г.,“Исус, Христос и Киното /Човекът, Богът и Изкуството”, 2010 г.