СЪБИТИЯ                 

Асен Терзиев

Доц. д-р Асен Терзиев

Катедра "Театрознание" Факултет "Сценични изкуства"

Доц. д-р Терзиев е театровед и театрален критик с интереси в областите на теорията и историята на театъра, и на театралния мениджмънт. През 2002 г. завършва Театрознание в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, а през 2010 защитава дисертационен труд на тема „Доминиращи възгледи за театралност в европейския театър през ХХ век.” Последният служи за основа на монографията „Театралността  – езикът на представлението“ (изд. „Петко Венедиков“,София 2012), която получава наградата „Икар“ 2013 на Съюза на артистите в България за най-добър критически текст. През 2019  Терзиев публикува втората си монография „Драмата и Английският романтизъм. Уърдзуърт, Колридж, Байрон, Шели“ (изд. П. Венедиков), която му донася втора награда „Икар“ 2020 за най-добър критически текст. През 2020 г. печели конкурса за доцент по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност  Театрознание и театрално изкуство ( История на европейския театър) към НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

Доц. д-р Терзиев преподава „История на европейския театър“, „Театрална журналистика за радио и телевизия“, „Фестивали и продуциращи центрове“, „Комуникация на чужд език“. Ръководител е на катедра „Театрознание“.

От 2004 г. доц. д-р Терзиев е съосновател и главен координатор на фондация „Виа Фест“, която реализира двата най-големи международни театрални форума в България: Международен театрален фестивал „Варненско лято“ и платформата „Световен театър в София“.

Автор е на множество публикации (театрални рецензии, теоретични статии, интервюта и преводи) в различни специализирани издания за театър и култура: сп. „Homo Ludens“, „Литературен вестник“, сп. „Култура“, Портал „Култура“, „Капитал Лайт“ и др. Зам-председател на Гилдия на театроведите и драматурзите към САБ, член на Международната асоциация на театралните критици.

 

Обстойна информация

 

 


 

ДОЦ. Д-Р АСЕН ТЕРЗИЕВ С „ИКАР“ 2020

 

„ДРАМАТА И АНГЛИЙСКИЯТ РОМАНТИЗЪМ. УЪРДЗУЪРТ, КОЛРИДЖ, БАЙРОН, ШЕЛИ“ НА ДОЦ. Д-Р АСЕН ТЕРЗИЕВ ПРЕМИНА И ВТОРИЯ КРЪГ НА НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ПОРТАЛ КУЛТУРА

 

АСЕН ТЕРЗИЕВ, „ДРАМАТА И АНГЛИЙСКИЯТ РОМАНТИЗЪМ“ С НОМИНАЦИЯ ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ПОРТАЛ „КУЛТУРА“

 

АСЕН ТЕРЗИЕВ, „ДРАМАТА И АНГЛИЙСКИЯТ РОМАНТИЗЪМ“

 

„ВЪТРЕШНОТО СИЯНИЕ ИЛИ ВЪТРЕШНИЯТ МРАК“, д-р АСЕН ТЕРЗИЕВ (в. “Култура”, 06.12.2018 г., бр. 4)