ДОЦ. Д-Р АСЕН ТЕРЗИЕВ С „ИКАР“ 2020

ДОЦ. Д-Р АСЕН ТЕРЗИЕВ С „ИКАР“ 2020

 

Доц. д-р Асен Терзиев е театровед и театрален критик с интереси в областите на теорията и историята на театъра и театралния мениджмънт. Главен асистент е по „История на европейския театър“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и главен координатор на фондация „Виа Фест“. Има повече от 200 публикации (театрални рецензии, теоретични статии, интервюта и преводи) в различни специализирани издания за театър и култура: „Homo Ludens“, „Литературен вестник“, „Капитал Лайт“ и др.

Тази година, Съюзът на артистите в България му връчи „Икар“ за „Критически текст“ за книгата Драмата и Английският романтизъм – Уърдзуърт, Колридж, Байрон, Шели.

В нея представям и анализирам слабо познат у нас проблем свързан с произведенията на едни от най-големите фигури на световната литература – английските поети-романтици Уърдзуърт, Колридж, Байрон и Шели и техните опити да пишат драма и пробият в театъра.“ – споделя доц. д-р Асен Терзиев

Изданието може да бъде намерено в академичната книжарница на НАТФИЗ.

 

Наред с проф. д.н. Камелия Николова, проф. д.н. Анна Топалджикова, проф. д-р Калина Стефанова, проф. д-р Венета Дойчева, доц. д-р Борис Минков и д-р Ангелина Георгиева доц. д-р Асен Терзиев е част от катедрата по „Театрознание“ на НАТФИЗ и е поредното необоримо потвърждение, че студентите в Академията се обучават от най-добрите!