Д-р
Тодор Димитров-Мечкарски

Образование

1995 – 1999 г.

НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца

1999 – 2007 г.

СОУ “Козма Тричков” гр. Враца
/1999 – 2002г./ профил “Математика”
/2002 – 2007г./ профил “Туризъм и мениджмънт на малка частна фирма”

2007 – 2011 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София
Бакалавър, специалност: Актьорско майсторство за драматичен театър

2011 г.
Шанхайска театрална Академия, Китай.
Шанхайско лятно училище
Специалност: Традиционна китайска опера, китайски език и китайска култура

2011 – 2012 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София
Магистър, специалност: Мениджмънт в сценичните изкуства
 

2014 – 2017 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София
Докторант, специалност: Театрознание и театрално изкуство, тема: „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово”

 

Професионален опит

2007 г. – 2011 г. Българското Национално Радио, Дубльор, актьор, водещ и рецитатор;
2009 г. – 2010 г. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”,Управител на дружество;
2011 г. – 2012 г. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Експерт „Реклама и PR”

2012 г. – 2013 г. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Експерт „Връзки с обществеността”

2014 г. – 2015 г. – МОНТФИЗ АРТ ГРУП ЕООД, Преподавател по „Актьорско майсторство“ и „Сценична реч“

2014 г. – 2015 г.  – МОНТФИЗ АРТ ГРУП ЕООД, Зам. директор по административната и учебната дейност на МОНТФИЗ и зам. директор на Независим театър

От 2011 г. до днес – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

Асистент по "Сценична реч", „Правоговор“, „Техника на говора“ и „Художествено слово“към катедра "Сценична реч", факултет "Сценични изкуства" 

Организационен опит
2015 г. – Организатор на
WINTER ART FEST, МОНТФИЗ, Велинград, 2015

2014 г. - Организатор в МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол, 2014г.

2009г., 2011г. и 2012г. – Организатор на студентския театрален и кино маратон в НАТФИЗ
2008 г. – 2011г.Член на Националното представителство на студентските съвети в РБ;
2006 г. Член на инициативния комитет за възстановяването символа на град Враца, под патронажа на кмета на Община Враца;
2005 г. – 2007г. Член на Националната организация на ученическите съвети в РБ;
2005 г. – 2007г. Организатор в Младежки дом – Враца;
2004 г. – 2007г. Член на Ботевски Организационен Комитет – Враца;
2003 г. – 2007г. Председател на Ученически общински съвет – Враца;
2000 г. – 2007г. Детски директор на Детски театър “Пионер” – Враца;

в НАТФИЗ:

2016 г. до днес член на Консултативния съвет по качество на творческото развитие – Драматичен театър

2015 г. – 2019 г. – член на Академичния съвет на НАТФИЗ /мандат от квотата на нехабилитираните преподаватели/;

2015 г. – 2019 г. – член на Общото събрание / мандат от квотата на нехабилитираните преподаватели/;

2015 – 2017 г. Председател на Домовия съвет на студентското общежитие;

2014 -2016 г. – член на Експертния съвет по научна политика и качество на образованието/квотата на докторантите/

2011г. до днес – член на катедра „Сценичва реч”
2008г. – 2012 г. Председател на Студентски съвет
2010г. – 2012 г. Председател на Домовия съвет на студентското общежитие;

2008г. – 2012г. Член на Общото събрание, Академичния съвет, Факултативния съвет на факултет „Сценични изкуства”/два мандата от квотата на студентите/;
2010г. Член на Комисията за атестацията на служителите;
2009г. – 2010 г. Член на комисията по ремонт и преустройство „А” сграда;
2009г. – 2012 г. Член на атестационната комисия към Факултет „Сценични изкуства”;
2011г., 2012 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. - Член на Борда за определяне наградите на завършващите студенти;
2009 г. – Координатор „Студентски съпътстващи групи” в Teachers` Academy NATFA`09 Sofia, Bulgaria организирана от The European League of Institutes of the Arts ;
2010 г. – Координатор на „Студентската група” в First Meeting of the Global Alliance of the Theatre Schools under the presidency of the NATFA, Bulgaria 25.06 – 01.07. 2010г.


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ

„Сценична реч“ в класовете:

2011 – 2013 г. АКТ с художествен ръководител проф. Боньо Лунгов;

2011 – 2014 г. АДТ с художествен ръководител доц. Веселин Ранков/проф. Маргарита Младенова;

2013 – 2017 г. АКТ с художествен ръководител проф. Боньо Лунгов;

2014 – 2018 г. АДТ с художествен ръководител проф. Маргарита Младенова;

2015 – 2019 г. АДТ с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов;

2015 – 2019 г. ТД-ТТ с художествен ръководител проф. д-р Петя Цветкова;

2016 – 2020 г. АДТ с художествен ръководител доц. д-р Пенко Господинов

„Художествено слово“ в класовете:

2016 – 2017 г. магистърски клас по Публична реч;

2016 – 2017 г. магистърски клас по Публична реч;

„Правоговор“ в класовете:

2016 – 2020 г. АДТ с художествен ръководител доц. д-р Пенко Господинов

2015 – 2019 г. АДТ с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов;

2015 – 2016 г. магистърски клас по Публична реч;

2017 – 2018 г. магистърски клас по Публична реч;

„Работа с текст“ в класовете:

2015 – 2019 г. ТД-ТТ с художествен ръководител проф. д-р Петя Цветкова;

 

НАУЧНА РАБОТА

Докторат на тема: „Мисловните процеси – първична анергия на сценичното слово“, АБА, НАТФИЗ, 2017

Публикации:

1.ГОДИШНИК на НАТФИЗ, статия на тема: „Декодиране на текста – игра с видимото и невидимото“.

2. Аудио-визуално приложение към второ преработено и допълнено издание на книгата „Магията на словото“, автор Диана Борисова, изд. Бългаска книжница, София, 2017 г.

Съавтор в учебните програми:

„Сценична реч“ (задължителната програма за Актьорство за драматичен театър)

„Сценична реч“ (задължителната програма за Актьорство за куклен театър)

„Сценична реч“ (задължителна за Танцов театър – театър на движението и Танцов театър - Пантомима)

„Работа с текст“ (избираема програма за АДТ, АКТ, ТД)

„Словесно общуване в мерена реч“ (избираема програма за АДТ, АКТ)

„Художествено слово“ (задължителната програма за магистърска програма по  Публична реч)

„Техника на говора“ (задължителната програма за магистърска програма по  Публична реч)

„Правоговор“ (задължителната програма за магистърска програма по  Публична реч)

Проекти:

Проект “Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“ към Фонд „Научни изследвания“

Артистичен опит

1998г. – 2007г. член на трупата на Детски театър “Пионер” – Враца;

1998 г. – 2007 г. Водещ на концерти в гр. Враца /училищни, фолклорни, певчески и др./;

2007-2011г. Водещ и участник в предавания в програмата на БНР;

"Пътят към Коста дел Маресме", 2013г., реж. Иван Ничев;

 "Ден като ден", анимационен филм, автор Господин Неделчев, 2011г.

 2013 г. до днес  - водещ, сценарист и актьор в събития на Унагарски културен институт "Балаши".

Избрани концерти:

01.06.2016 г. – Актьор в Празничен концерт-заря в ДКТ-Враца, посветен на 140-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

2014 г. – 2017г. – Диктор-рецитатор на Тържествената заря-проверка по случай 2-ри юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България;   

16.02.2010 г. - Водещ и актьор в празничен концерт, посветен на Дамян Дамянов;
20.10.2010 г. - Актьор, водещ и съавтор на сценария в празничен концерт, посветен на братя Далчеви;

22.04.2014г. Водещ на юбилеен концерт на ДВС „Дъга“ с художествен ръководител М. Данаилова, посветен на Хайгашод Агасян, Градска концертна зала Враца

Актьор в празничен концерт, посветен на Атанас Далчев на 14.10.2010г. в зала №10 на НДК ;

Награди от Община Враца за принос в културата на града;

Награда на ВОН – КНСБ за принос към синдикалната дейност във висшето образование;

Уъркшопи:

Workshop с тема “Acting Coach”, проведен от Dee Canon, преподавател по Актьорско майсторство в Кралската академия за драматично изкуство, Великобритания;
Workshop на тема творчеството на Борис Христов, проведен и организиран от Театрална работилница СФУМАТО

Участие в ателието "Шекспир" на американските театрали Даниела Варон и Уолтън Уилсън, ТР Сфумато, 2013г.

Workshop по „Творческо писане“ с ръководител Георги Господинов, „Явяване на кастинг“ при Башар Рахал, „Презентационни умения“  при д-р Десислава Стойчева в рамките на МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол, 2014г.

Автор на стихотворения, разкази, фрагменти и поеми и носител на награди от литературни конкурси за стихове, разкази, есета и пр.

Календар