СЪБИТИЯ                 

Веселина Раева

Проф. д-р Веселина Раева

Катедра "Драматичен театър" Факултет "Сценични изкуства"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

 

Проф. д-р Веселина Раева е ръководител на магистърска програма „Публична реч”.

Преподавателската й дейност включва: сценична реч и правоговор в класовете по актьорство за драматичен театър, както и „Речеви стандарти” и „Езикови кодове” в класовете по режисура за драматичен театър и театрална продукция.

Проф. д-р Веселина Раева е хоноруван преподавател (от 2014 г.) по актьорско майсторство и сценична реч в катедра „Поп и джаз изкуство” в НMA „Панчо Владигеров”.

Проф. д-р Веселина Раева е хоноруван преподавател (2013-2016) по „Специфични актьорски техники” и „Глас и среда” в НБУ в София.

 

Изследователска/научна дейност (в България и чужбина)

– „Културологични аспекти на сценичната реч. Емоционален слух”, научна монография, изд.Онгъл, 2016;
– „Прозодичното оформяне на речта като педагогически похват”, научна монография, изд.Онгъл, 2012;
– „Правоговорът като педагогически похват в условията на актьорското изкуство”, хабилитационен труд, библиотека НАТФИЗ

 

Професионални занимания (в България и чужбина)

– Ателие: „Гласът – неподозираните средства на въздействие”, трета научно-практическа конференция: „Педагогическата комуникация – вербална и визуална”, https://www.academyteachers.bg/treta-nauchno-prakticheska-konferentsiya-na-tema-pedagogicheskata-komunikatsiya-verbalna-i-vizualna/, септември 2020;

– Практически семинар: „Успешната радиокомуникация или за техниката на говора, правоговора и гласа”БНР, Радио София, септември 2020;

– Онлайн курсове за български журналисти: «НАТФИЗ с програма за подкрепа на творческите професии», юни 2020, http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2209947

– Практически семинар: „Тайните на успешната комуникация“, Национална конференция на ДЗИ, https://natfiz.bg/2020/02/21/katedra-stsenichna-rech-na-natfiz-izliza-sred-onezi-koito-iskat-da-badat-chuti/
– Научно-практическата конференция: „Гласът – средство за въздействие“, организатор, участник и модератор в научни панели, НАТФИЗ, ноември 2019, https://natfiz.bg/2019/11/08/70-godini-katedra-stsenichna-rech-natfiz/

– Практически семинар на италиански език: «Представи се, изпви се, докажи се», Италиански лицей, октомври 2019

– Затворени ателиета «Комедия дел арте» съвместно с Карло Бозо, световноизвестен театрален режисьор, актьор, основател на AIDAS (Френската театрална академия), в Италианския лицей и в НАТФИЗ „Кр.Сарафов”, октомври 2019
https://www.youtube.com/watch?v=clkhusOed78

https://www.youtube.com/watch?v=0-HfSPe2Bc8

https://natfiz.bg/2019/10/15/hix-izdanie-na-sedmitsata-na-italianskiya-ezik-po-sveta-21-27-oktomvri-2019-g-italianskiyat-ezik-na-stsenata/

– INTERNATIONAL YOUNG THEATRE FESTIVAL, Bale, Croatia, септември 2019
Проф. д-р В. Раева проведе шест ателиета „Voice and Speech“ със студенти от Хърватия и Германия и отделно с професионално практикуващи театрални актьори.
https://natfiz.bg/2019/10/03/prof-d-r-veselina-raeva-i-martina-georgieva-international-young-theatre-festival-bale-harvatiya/

 

Важни публикации (последни)

– «Методика на преподаване чрез развиване на професионалните качества на гласа на университетския преподавател», сп. «Реторика и комуникации», бр.45, октомври 2020; http://rhetoric.bg/
– «Хигиена и профилактика на уморения глас», сборник с доклади от Национална научно-практическа конференция: «Педагогическата комуникация: вербална и визуална», стр.69, ISBN: 978-619-00-1190-3;
– «Прилагане на специфични художествени практики в традиционната педагогическа комуникация», сборник с доклади от Втора международна научна конференция, стр.84, ISBN:978-619-00-0929-0/2019;
– «Емоционалният слух – индикатор на емпатични качества» сп. «Реторика и комуникации», научно списание, бр.39, април 2019 ISSN 1314-4464; http://rhetoric.bg/

 

Академична дейност:

Председател на Общото събрание на НАТФИЗ
Член на АС на НАТФИЗ
Член на ФС на „Сценични изкуства”

 

Подробна информация

 

 


 

 

Проф. д-р Веселина Раева, „Гласът на хуманизма“

 

“Нужно е силно желание, за да боравим добре с гласа си” – интервю с проф. д-р Веселина Раева, Катедра „Сценична реч“, НАТФИЗ (Радио “София”, БНР, предаването „Какво, къде, кога”, 27.04.2020)

 

Интервю с проф. д-р Веселина Раева, Катедра „Сценична реч“, НАТФИЗ (БНТ, “Рецепта за култура”, 25.04.2020)

 

ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИНА РАЕВА, В ПАМЕТ НА ИЛИЯ РАЕВ

 

Излезе от печат сборникът с научни доклади от конференцията ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ по случай 70 години от основаването на катедра „Сценична реч“

 

70 ГОДИНИ КАТЕДРА “СЦЕНИЧНА РЕЧ”, НАТФИЗ

 

ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИНА РАЕВА И МАРТИНА ГЕОРГИЕВА – INTERNATIONAL YOUNG THEATRE FESTIVAL, БАЛЕ, ХЪРВАТИЯ

 

Проф. д-р Веселина Раева и доц. д-р Валерия Кардашевска с участие на Международна научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА