Прием по специалности за 2024/2025 учебна година

(едногодишно обучение)

Факултет “Сценични изкуства”

 

Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии

Режисура в сценичните изкуства

Театрално изкуство

Публична реч

Режисура в куклено-театралните практики

Образователен и терапевтичен куклен театър

 

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Театрално изкуство в образователна среда 

(Междууниверситетска магистърска програма съвместно с Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев”)

Артистични подходи в образованието

(Междууниверситетска магистърска програма съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Факултет “Екранни изкуства”

 

Мениджмънт в екранните изкуства

Екранна режисура

Екранна драматургия

Фотографско изкуство

Анимационна режисура

 

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Съвременното кино в световната култура

Дизайн на интерактивни аудиовизуални продукти

Мениджмънт на аудиовизуални архиви

Приемни изпити

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

За повече информация за приемните изпити, моля прочетете внимателно страницата на съответната специалност.

В НАТ­ФИЗ мо­же да се кан­ди­дат­с­т­ва ед­нов­ре­мен­но за всички специалности.

 

Кандидатстудентските консултации

Кандидатстудентски консултации ще се провеждат през месеците юни, юли и август.

Очаквайте график за консултациите.

 

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ се подават онлайн

от 21 до 25 август 2024 г.

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Графикът за изпитите се обявява на 31 август, до 14.00 ч.