Прием по специалности за 2022/2023 учебна година

(едногодишно обучение)

 

⇒Екранна драматургия

⇒Анимационна режисура

⇒Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии

⇒Мениджмънт в екранните изкуства

⇒Режисура в сценичните изкуства

⇒Театрално изкуство

⇒Публична реч

Фотографско изкуство

Екранна режисура

 

 

НАРЕДБА за ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

 

Приемни изпити

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

За повече информация за приемните изпити, моля прочетете внимателно страницата на съответната специалност.

В НАТФИЗ всеки кандидатстудент може да кандидатства за две специалности от двата факултета – ф-т “Сценични изкуства” и ф-т “Екранни изкуства”.

 

Кандидатстудентските консултации

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Очаквайте график за консултациите.

 

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ се подават онлайн

от 22 до 26 август 2022 г.

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Графикът за изпитите се обявява на 31 август, до 14.00 ч.

 

За повече информация info@natfiz.bg и тел. 0889 00 2331