СЪБИТИЯ                 

Лидия Върбанова

Проф. д-р Лидия Върбанова

Катедра "Актьорство и режисура за драматичен театър"

 

Д-р Лидия Върбанова има професионален опит като консултант, преподавател, изследовател и мениджър в над 60 страни. Нейното портфолио фокусира върху разработването на културни политики  и стратегии, предприемачество и иновации, финансиране, управление на проекти, организационно развитие и онлайн технологии, със специален акцент върху изкуствата, културата и творческите индустрии.

Д-р Върбанова е била постоянен и гостуващ професор в престижни университети и учебни центрове в Европа, Канада, Кавказкия регион и Централна Азия и е носител на редица отличия, сред които: Европейска награда за преподавателска дейност «Драган Клайч», стипендия FULBRIGHT, стипендия на Japan Foundation, стипендия на НАТО, стипендия от Webb Memorial Trust, Оксфорд и др. Автор е на редица публикцзции и учебници, между които: Международно предприемачество в изкуствата (2016 г.) и Стратегическо управление в изкуствата (2012 г.), публикувани от престижното международно научно издателство «Routledge”.

Д-р Върбанова предоставя консултантски и изследователски услуги на държавни органи, фондации и организации с нестопанска цел, както и стартиращи предприемачески организации. Често е канена за докладчик и модератор на международни форуми в областта на културата, изкуствата и творческите индустрии.

Д-р Върбанова е активен член на няколко професионални международни мрежи. Тя е регулярен гостуващ професор в Катедрата по културна политика и управление на ЮНЕСКО в Белград. Д-р Върбанова провежда онлайн семинари към  Университета в Британска Колумбия и е външен оценител на програмите Erasmus+ и “Horizon 2020” на Европейската комисия. Новата й инициатива е Къща за творческо мислене «Проф.д-р Д.Каменов»:  едно чудесно място за творчество и разработване на иновативни идеи в автентична селска среда.