СЪБИТИЯ                 

Лидия Върбанова

Проф. д-р Лидия Върбанова

Катедра "Актьорство и режисура за драматичен театър"

 

Проф. Лидия Върбанова е ръководител на Магистърската програма по Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии. Тя има професионален опит като консултант, преподавател, изследовател и мениджър в над 60 страни. Нейното професионално портфолио фокусира върху разработването на културни политики  и мениджърски стратегии, предприемачество и иновации, икономика и финансиране, управление на проекти, организационно развитие и онлайн технологии, със специален акцент върху изкуствата, културата и творческите индустрии.

Проф. Върбанова е била постоянен и гостуващ професор в престижни университети и учебни центрове в Европа, Канада, Кавказкия регион и Централна Азия и е носител на редица отличия, сред които: Европейска награда за преподавателска дейност «Драган Клайч», стипендия FULBRIGHT, стипендия на Japan Foundation, стипендия на НАТО, стипендия от Webb Memorial Trust, Оксфорд и др. Автор е на редица публикации и учебници, между които: Международно предприемачество в изкуствата (2016 г.) и Стратегическо управление в изкуствата (2012 г.), публикувани от престижното международно научно издателство «Routledge”.

Проф. Върбанова предоставя консултантски и изследователски услуги на държавни органи, фондации и организации с нестопанска цел, както и стартиращи предприемачески организации. Често е канена за докладчик и модератор на международни форуми в областта на културата, изкуствата и творческите индустрии. Създател е на няколко национални и международни образователни програми и модули в областта на мениджмънт на изкуствата и творческите индустрии, както и на първата академична програма в това направление в България.

Проф. Върбанова е активен член на няколко международни професионални мрежи. Тя е регулярен гостуващ професор в Катедрата по културна политика и управление на ЮНЕСКО в Университета по изкуства в Белград и Sibelius Academy в Хелсинки. Проф. Върбанова е и експерт и външен оценител по няколко от програмите на Европейската комисия, както и член на международната експертна група за приложение на Конвенцията на ЮНЕСКО за културно рзнообразие.


 

 

Проф. Лидия Върбанова, част от международен екип за приложение на Конвенцията на ЮНЕСКО

 

 

Кой не разбира мястото на културия мениджмънт – интервю на Светлана Трашоева с проф. Лидия Върбанова и Даниела Урем (БНР, Програма “Христо Ботев”, 01.10.2019)