СЪБИТИЯ                 

Преподаватели - Щатни преподаватели

Гл. ас. д-р

Петя Диманова

Гл. ас. д-р

Петя Караджова

Чл. кор. проф.

Пламен Марков