доц. д-р МАРИЯНА ЛАЗАРОВА

1. обява за професор

2. резюме на доц. д-р М. Лазарова

3. рецензия от проф. д.н. Л. Халачев

4. рецензия от проф. д-р Г. Димитров

5. рецензия от проф. д-р Т. Тренчева

6. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

7. становище от проф. д-р Св. Овчаров

8. становище от проф. д-р Г. Белова

9. становище от доц. д-р Е. Константинова

 

ГОСПОДИН НЕДЕЛЧЕВ

РАДОСТИНА НЕЙКОВА

1. обява_професор

2. резюме от доц. д-р Г. Неделчев

3. резюме от доц. д-р Р. Нейкова

4. рецензия от проф. д-р Н. Маринчевска

5. рецензия от проф. д-р Инг. Братоева-Даракчиева

6. рецензия от доц. д-р Е. Константинова

7. становище от проф. д.н. М. Дачев

8. становище от проф. д-р Л. Халачев

9. становище от доц. д-р Н. Алтъпармакова

10. становище на доц. д-р Н. Попова

 

КРАСИМИР АНДОНОВ

1. обява_професор

2. резюме от доц. д-р К. Андонов

3. рецензия от проф. д.н. М. Дачев

4. рецензия от проф. д-р Цв. Недков

5. рецензия от проф. д-р Св. Стойчева

6. становище от проф. д-р Ив. Драганов

7. становище от проф. д-р М. Дамянов

8. становище от доц. д-р М. Каланова

9. становище на доц. д-р Андр. Мартонова

 

МИХАЕЛА ТЮЛЕВА

1. обява_доцент

2. резюме на гл. ас. д-р Михаела Тюлева

3. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

4. рецензия от проф. д-р К. Илкова

5. становище от проф. д.н. Ив. Димитров

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р Л. Гърбев

8. становище от проф. д-р В. Дойчева

9. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

 

КРАСИМИР СТОИЧКОВ

1. обява_доцент

2. резюме от ас. д-р Кр. Стоичков

3. рецензия от проф. д-р Ем. Стоева

4. рецензия от проф. д-р Ст. Трифонов

5. становище от проф. д.н. П. Александрова

6. становище от проф. д-р М. Мелтев

7. становище от доц. д-р Кр. Андонов

8. становище от доц. д-р В. Крачунова-Попова

9. становище от доц. д-р В. Фиданова-Коларова

 

ПЕНКО ГОСПОДИНОВ

1. обява_професор

2. резюме от доц. д-р П. Господинов

3. рецензия от проф. д-р Ат. Атанасов

4. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

5. рецензия от доц. К. Бонев

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р В. Велев

8. становище от проф. д-р Ст. Трифонов

9. становище от доц. д-р М. Каланова

 

МАРТИН ДИМИТРОВ

1. обява_професор

2. резюме на доц. д-р М. Димитров

3. рецензия от проф. д.н. Б. Манов

4. рецензия от проф. д.н. П. Александрова

5. рецензия от проф. д-р Л. Халачев

6. становище от проф. д-р М. Дамянов

7. становище от проф. д-р Св. Овчаров

8. становище от проф. д-р Ст. Трифонов

9. становище от проф. д-р Инг. Братоева-Даракчиева

 

НИНА АЛТЪПАРМАКОВА

1. обява_професор

2. резюме от доц. д-р Н. Алтъпармакова

3. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

4. рецензия от проф. д-р Св. Овчаров

5. рецензия от доц. д-р Кл. Камбурова

6. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

7. становище от проф. д-р М. Мелтев

8. становище от доц. д-р Е. Константинова

9. становище от доц. К. Бонев

 

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА

1. обява_доцент

2. резюме на гл. ас. Цв. Цветкова

3. рецензия от доц. д-р В. Крачунова-Попова

4. рецензия от доц. д-р Н. Алтъпармакова

5. рецензия от доц. д-р М. Ценова

6. становище от проф. д.н. Б. Манов

7. становище от проф. д-р Д. Боджаков

8. становище от доц. д-р В. Фиданова-Коларова

9. становище от доц. К. Бонев

 

МИРА КАЛАНОВА

1. обява за професор

2. резюме от доц. д-р М. Каланова

3. рецензия от проф. д.н. К. Николова

4. рецензия от проф. д-р В. Рокоманов

5. рецензия от доц. д-р В. Шурелов

6. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

7. становище от проф. д-р В. Велев

8. становище от проф. д-р Ст. Трифонов

9. становище от доц. д-р П. Господинов

 

СТИЛИЯН ПЕТРОВ

1. обява

2. автореферат на Стилиян Петров

3. рецензия от проф. д.н. Н. Йорданов

4. рецензия от проф. д-р Ат. Атанасов

5. становище от проф. д.н. Л. Липчева

6. становище от доц. д.н. Н. Папучиев

7. становище от доц. д-р П. Господинов

 

КОНСТАНТИН КАРАКОСТОВ

1. обява за професор

2. резюме от доц. д-р К. Каракостов

3. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

4. рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

5. рецензия от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р В. Дойчева

8. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

9. становище от доц. д-р В. Кардашевска

 

МАРГАРИТА БОЖИЛОВА-АНДОНОВА

1. обява

2. резюме на гл. ас. д-р М. Божилова-Андонова

3. рецензия от проф. д-р В. Велев

4. рецензия от проф. д-р Ал. Илиев

5. становище от проф. д.н. А. Янева

6. становище от проф. д-р Здр. Аракчийски

7. становище от доц. д-р П. Господинов

8. становище от доц. д-р П. Кауков

9. становище от доц. д-р Ас. Терзиев

 

МИРОСЛАВА ГОГОВСКА

1.обява

2. резюме на М. Гоговска

3. рецензия от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

4. рецензия от от доц. д-р П. Господинов

5. становище от проф. д.н. Г. Каприев

6. становище от проф. д-р В. Велев

7. становище от проф. д-р Г. Дянкова

8. становище от доц. д-р Лора Мутишева

9. становище от доц. д-р П. Кауков

 

ТОДОР ДИМИТРОВ-МЕЧКАРСКИ

1. обява

2. автореферат на доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

3. рецензия от проф. д.н. Ив. Мавродиева

4. рецензия от проф. д.н. М. Алмалех

5. рецензия от проф. д-р К. Илкова

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р К. Стефанова

8. становище от проф. д-р Св. Стойчева

9. становище от проф. д-р Й. Тишева

 

МАРИГОНА БЕКТЕШИ ФЕРАТИ

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

4. рецензия от проф. д.н. Д. Синигерска

5. становище от проф. д.н. В. Найденова

6. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

7. становище от доц. д-р Русана Бейлери

 

ВЕНЕРА МЕЛЕКИ

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от доц. д-р В. Кардашевска

4. рецензия от доц. д-р Николай Моцов

5. становище от проф. д.н. М. Ганева

6. становище от проф. д-р С. Лазаров

7. становище от проф. Д. Мичева

 

ТЕМЕНУГА ПЕРВАЗОВА

1. обява

2. автореферат

3. рецензия от доц. д-р Л. Мутишева

4. рецензия от проф. д.н. М. Ганева

5. становище от проф. д-р С. Лазаров

6. становище от проф. д-р Г. Неделчева

7. становище от доц. д-р Т. Димитров-Мечкарски

 

ИВАН ПАНЕВ

1. обява

2. автореферат на Иван Панев

3. рецензия от акад. проф. Л. Стайков

4. рецензия от проф. д-р Д. Боджаков

5. становище от проф. д-р А. Янева

6. становище от проф. Б. Арнаудова

7. становище от доц. Л. Христов

 

ИВА ПАНЕВА

1. обява

2. автореферат на И. Панева

3. рецензия от чл.-кор. проф. Пл. Марков

4. рецензия от доц. д-р К. Ханчева

5. становище от проф. Р. Рачев

6. становище от проф. д-р Е. Ангелова

7. становище от проф. д.н. Д. Синигерска

 

ТОДОР ДИМИТРОВ-МЕЧКАРСКИ

1. обява_доцент

2. резюме на Т. Димитров

3. рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

4. рецензия от проф. д-р Ем. Ангелова

5. становище от проф. д.н. Ив. Мавродиева

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от проф. д-р Ат. Атанасов

8. становище от проф. д-р К. Стефанова

9. становище от доц. д-р П. Господинов

 

СВЕТЛА НЕЙКОВА

1. обява

2. автореферат на Св. Нейкова

3. рецензия от доц. д-р Ем. Рашев

4. рецензия от проф. д-р Ив. Драганов

5. становище от проф. д-р Теодор Янев

6. становище от проф. д-р М. Мелтев

7. становище от проф. Л. Христов

 

КРАСИМИР СТОИЧКОВ

1. обява

2. автореферат на Кр. Стоичков

3. рецензия от доц. д-р Кр. Андонов

4. рецензия от проф. д-р М. Мелтев

5. становище от проф. д-р Е. Стоева

6. становище от проф. д.н. В. Найденова

7. становище от доц. Хр.Тотев

 

МАРТИН КАРОВ

1. обява

2. автореферат на М. Каров

3. рецензия от доц. д-р П. Господинов

4. рецензия от проф. Савинова

5. становище от проф. д-р Ивайло Христов

6. становище от проф. Ив. Бенчева

7. становище от доц. д.н. Петя Александрова

 

 

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

1. обява

2. автореферат на Е. Ангелова

3. рецензия от проф. д.н. К. Николова

4. рецензия от проф. д.н. Н. Йорданов

5. становище от проф. д.н. А. Топалджикова

6. становище от проф. д.н. Р. Попилиев

7. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

 

 

ПЕТЯ ДИМАНОВА

1. обява

2. автореферат на П. Диманова

3. рецензия от проф. д-р А. Атанасов

4. рецензия от проф. д-р А. Георгиев

5. становище от чл.-кор. проф. Пл. Марков

6. становище от проф. д-р Г. Неделчева

7. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

 

 

ЛОРА МУТИШЕВА

1.обява

2. резюме Лора Мутишева

3.рецензия от проф. д-р Л. Гърбев

4. рецензия от проф. д-р Е. Ангелова

5. становище от проф.д.н. Ив.Мавродиева

6. становище от проф.д.н. Вера Найденова

7. становище на проф. д-р Ат. Атанасов

8. становище на проф. д-р В. Дойчева

9. становище на доц. д-р П. Господинов

 

 

ПЕТЪР КАУКОВ

1.обява

2. резюме на П.Кауков

3. рецензия от проф. д.н. К. Николова

4. рецензия от проф.д.н. Н. Йорданов

5. становище от проф. д.н. А. Топалджикова

6. становище от проф. д-р В. Велев

7. становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

8. становище от доц. д-р П. Господинов

9. становище от доц. д-р В. Пърликов

 

 

РАДОСЛАВ КАМБУРОВ

1. обява

2. Автореферат на Р. Камбуров

3. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от доц. д-р Р. Нейкова

5. становище от проф. д.н. М. Дачев

6. становище от проф. д-р Н. Михайлова

7. становище от доц. д.н. П. Александрова

 

 

ПЕНЮ КИРАЦОВ

1. обява

2. Автореферат на Пеню Кирацов

3. рецензия от проф. д-р Ал. Грозев

4. рецензия от доц. д-р Г. Неделчев

5. становище от проф. Хр. Харалампиев

6. становище от доц. Вл. Будинов

7. становище от доц. д-р Н. Попова

 

 

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА

1. обява

2. автореферат на Цветелина Цветкова

3. рецензия на проф. д-р Св. Овчаров

4. рецензия на проф. д-р Р. Йовчев

5. становище на проф. д-р Д. Боджаков

6. становище на доц. д-р П. Стефанов

7. становище от доц. д-р Кл. Камбурова

 

 

ПАВЕЛ ПАВЛОВ

1. обява

2. автореферат на Павел Павлов

3. рецензия от проф. д.н. Мая Димитрова

4. рецензия от проф. д-р В. Грамадски

5. становище от доц. Ю. Дачев

6. становище от доц. д-р Р. Нейкова

7. становище от доц. К. Бонев

 

 

ЕМА КОНСТАНТИНОВА

1.обява_доцент

2.резюме Ема Константинова

3.рецензия от проф.д.н. В. Найденова

4.рецензия от проф.д.н. Л. Халачев

5.становище от проф.д.н. Б. Манов

6.становище от проф.д.н. М.Дачев

7.становище от проф.д-р Ст. Семерджиев

8.становище от проф.д-р Н. Михайлова

9.становище от доц.д.н. П. Александрова

 

 

ВАЛЕРИЯ ПОПОВА

1.обява_доцент

2.резюме от В. Попова

3.рецензия от проф.д.н. Б. Манов

4.рецензия от проф.д.н. В. Найденова

5.становище от проф.д-р Д. Боджаков

6.становище от проф.д-р Ем. Ангелова

7.становище от проф.д-р Ем. Стоева

8.становище от проф.д-рСв. Овчаров

9.становище от доц. К. Бонев

 

 

АСЕН ТЕРЗИЕВ

1.обява

2.резюме от Ас. Терзиев

3.рецензия от проф.д.н. К. Николова

4.рецензия от проф.д.н. Р. Попилиев

5.становище от проф.д.н. А. Топалджикова

6.становище от проф.д-р В. Дойчева

7.становище от проф.д-р Г. Лардева

8.становище от проф.д-р Н. Михайлова

9.становище от проф.д-р Св. Стойчева

 

 

МАРТИЧКА БОЖИЛОВА

1.обява

2. автореферат на М. Божилова

3.рецензия от проф.д-р Ст. Семерджиев

4.рецензия от проф.д-р Ив. Драганов

5. становище от проф.д.н. Л. Халачев

6.становище от проф.д-р Н. Михайлова

7. становище от проф.д-р М. Мелтев

 

 

КАТЕРИНА ИЛКОВА

1. обява_професор_Сценична реч

2. резюме от доц.д-р К. Илкова

3. рецензия от проф.д-р Е. Ангелова

4. рецензия от проф.д-р Л. Гърбев

5. рецензия от доц.д-р В. Велев

6. становище от проф.д.н. М. Кортенска

7. становище от проф.д-р И. Колева

8. становище от проф.д-р К. Стефанова

9. становище от проф. д-р Св. Сойчева

 

 

ВЕЛИМИР ВЕЛЕВ

1. обява_професор_сценично движение

2.резюме от доц.д-р В. Велев

3.рецензия от проф.д.н. Б. Манов

4.рецензия от проф.д.н. Д. Синигерска

5.рецензия от проф.д-р К. Стефанова

6.становище от проф.д.н. В. Найденова

7.становище от проф.д.н. М.Дачев

8.становище от проф.д-р Е. Ангелова

9.становище от доц.д-р П. Господинов

 

 

АНТОН УГРИНОВ

1.обява

2.автореферат на Антон Угринов

3.рецензия от проф.д.н. М. Димитрова

4.рецензия от проф.д.н. Н. Йорданов

5.становище от проф.д.н. В. Дечева

6.становище от проф. д-р Й. Спасова-Дикова

7.становище от проф. д-р Ат.Атанасов

 

БОЯНА БЪЧВАРОВА

1. обява

2. автореферат на Б. Бъчварова

3. рецензия от проф.д-р В. Дойчева

4. рецензия от доц. М. Райчинова

5. становище от проф.д.н. Н. Йорданов

6. становище от проф.д-р Ч. Петрушева

7. становище от доц. В. Статкова

 

 

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

1.обява_доктор

2.Автореферат на Йордан Георгиев

3.рецензия от проф. д.н. А. Топалджикова

4.рецензия от проф. д.н. Н. Йорданов

5.становище от проф. д-р В. Дойчева

6.становище от проф. д.н. Р. Попилиев

7.становище от проф. Кр. Спасов

 

 

ВАЛЕНТИНА ФИДАНОВА-КОЛАРОВА

1.Резюме от В.Фиданова-Коларова

2.рецензия от проф. д-р Св. Овчаров

3.рецензия от проф.д-р М. Мелтев

4.становище от проф. д-р Д. Боджаков

5.становище от проф. д-р Ем. Стоева

6.становище от проф. д-р Ем.Ангелова

7.становище от проф. д-р М. Дамянов

8.становище от проф. д-р Н. Маринчевска

 

 

АЛЕКСАНДЪР НИШКОВ

1.резюме от Ал. Нишков

2.рецензия от проф.д-р Ем. Стоева

3.рецензия от доц. д-р Р. Нейкова

4.становище от проф. д.н. М. Дачев

5.становище от проф. д-р Д. Боджаков

6.становище от проф.д-р М. Мелтев

7.становище от проф. д-р Н. Михайлова

8.становище от проф. д-р Св. Овчаров

 

 

НАДЕЖДА ПАНАЙОТОВА

1. обява – Надежда Панайотова

2. рецензия от проф. д.н.  А. Топалджикова

3.рецензия от проф. д-р Е. Ангелова

4. становище от проф. д-р Б. Матанов

5. становище от проф. Д. Борисова

6. становище от проф. Ив. Бенчева

 

 

ДАРИЯ ТАРХАНОВА

1. обява – Дария Тарханова

2. рецензия от проф. д.н. В. Райнова

3. рецензия от доц. д-р Б. Минков

4. становище от проф. д.н. К. Николова

5. становище от проф. Св. Кокалов

6. становище от доц М. Райчинова

 

 

ИВЕТ ЛАЗАРОВА

1. обява – доктор

2. автореферат на Ивет Лазарова

3. рецензия от проф. Ан. Савинова

4. рецензия от доц. д-р В. Велев

5. становище от проф. д.н. Д. Синигерска

6. становище от проф. Т. Янбастиева

7. становище от доц. Ал. Хонг

 

 

ДЕНИЦА ПЕТРОВА

1. обява – доктор

2. автореферат на Деница Петрова

3. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от проф. д-р Н.Михайлова

5. становище от проф. д.н. М. Димитрова

6. становище от доц. д.н. П. Александрова

7. становище от доц. д-р Р. Нейкова

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЙЧЕВА

1. обява

2. резюме от Д. Стойчева

3. рецензия от чл.-кор.проф. Пл. Марков

4. рецензия от проф. д.н. Ив. Кабаков

5. становище от проф.д.н. К. Николова

6. становище от проф. д.н. Н. Йорданов

7. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

8. становище от проф. д-р В. Дойчева

9. становище от доц. д-р Кр. Кръстанова

 

 

ЛИДИЯ ВЪРБАНОВА

1. обява

2. резюме от Л. Върбанова

3. рецензия от проф. Сн. Танковска

4. рецензия от проф. Здр. Митков

5. рецензия от доц. д-р Б. Томова

6. становище от чл.-кор. проф. Пл. Марков

7. становище от проф. д.н. Н. Йорданов

8. становище от проф. д.н. П. Лулански

9. становище от проф. д-р Ст. Семерджиев

 

 

ВАЛЕРИЯ КАРДАШЕВСКА

1. обява – доцент

2. резюме от В. Кардашевска

3. рецензия от проф.д.н. Ив.Мавродиева

4. рецензия от проф. Д. Мичева

5. становище от проф. д-р Е. Ангелова

6. становище от проф. д-р Б. Матанов

7. становище от проф. д-р В.Раева

8. становище от проф. Сн. Танковска

9. становище от доц. М. Енчева

 

 

МАРИН ДАМЯНОВ

1. обява –  професор

2. резюме от Марин Дамянов

3. рецензия от проф. д.н. Б. Биолчев

5. рецензия от проф. д-р Ст. Семерджиев

4. рецензия от проф. д-р  Д. Боджаков

6. становище от акад. проф. Л. Стайков

7. становище от проф. д.н. М. Димитрова

8. становище от проф. Ив. Ничев

9. становище от доц. Ю. Дачев

 

 

АЛЕКСАНДЪР МАНДЖУКОВ

1.обява –  доктор

2. рецензия от проф. Сн.Танковска

3. рецензия от доц.д-р Д. Никифорова

4. становище от проф.д.н. Н. Йорданов

5. становище от проф. д.н. Св. Иванов

6. становище от проф. д-р П. Цветкова